ЖК Струмок

pin м. Львів, вул. Струмок, 7 - Масарика, 7
Статус: Законні Законні

Назва проекту: ЖК Струмок
Адреса: м. Львів, вул. Струмок, 7 - Масарика, 7
Район: Львівська обл.
Забудовник: Інтергал-Буд

Нерухомість: житлова новобудова 
Клас: Комфорт

ЗАМОВНИК: ТОВ «Розвиток нерухомості»

ПРАВО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ:

Вид права: Право оренди 
Підстава: Договір оренди землі від 12 серпня 2014 року
Цільове призначення: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку за рахунок земель житлової та громадської забудови за функцією використання – землі житлової забудови
Кадастровий номер: 4610137500:07:001:0214

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ:

– Тип вихідних даних: Наказ № 420 від 26.12.2014 р. 
– Тип вихідних даних: Наказ № 988 від 18.10.2019 року

ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ НА БУДІВНИЦТВО:

– Вид дозвільного документа: Декларація про початок підготовчих робіт
– Реквізити: ЛВ 030142600611 від вересня 2014 р.

– Вид дозвільного документа: Дозвіл на будівельні роботи
– Реквізити:  ІУ 114160751893 від березня 2016 р.

– Вид дозвільного документа: Дозвіл на будівельні роботи
– Реквізити:  ЛВ 112193012170 від жовтня 2019 року

– Вид дозвільного документа: Сертифікат
– Реквізити: ЛВ 162193080570 від листопада 2019 року

 

ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ ЮРИСТА

Інформація отримана з відкритих джерел та/або офіційних повідомлень органів державної влади та місцевого самоврядування.
У разі виявлення неточностей просимо повідомити: https://azuz.org.ua/nasha-adresa/

 

Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м.Львові Львівської міської ради видано Наказ № 66/17 від 09 серпня 2017 року «Про анулювання дозволу про початок виконання будівельних робіт № IV 114160751893 на об’єкт «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул.Стромок Т.Масарика,7» ТзОВ “Торгова компанія “Інтергал” звернулася в суд з адміністративним позовом до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м.Львові Львівської міської ради, Державної архітектурно-будівельної інспекції України, за участі третіх осіб та ТзОВ “Розвиток нерухомості” про визнання протиправним та скасування наказу, зобов’язання вчинити дії. Рішенням Львівського окружного адміністративного суду № 813/2926/17 від 05 березня 2018 року в задоволенні позову відмовлено. Не погоджуючись з таким рішенням, ТзОВ “Торгова компанія “Інтергал” подало апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, неповне з’ясування обставин справи та невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи, просить скасувати оскаржуване рішення та прийняти нове про задоволення позову. Постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 27.02.2019 року у задоволенні апеляційної скарги відмовлено, а Рішення Львівського окружного адміністративного суду залишено без змін.

____________________________________________

 

Житловий комплекс «СТРУМОК»
(м.Львів, вул. Струмок-Масарика, 7)

Дозвільна документація:

1. Право на виконання будівельних робіт:
• Замовник будівництва – ТОВ «Розвиток нерухомості».
• Генеральний підрядник – ТОВ «Девелопмент Сіті».

2. Дозвіл на виконання будівельних робіт ІУ 114160751893 від 15 березня 2016 року
• Клас наслідків – СС3.

3. Ліцензія Генпідрядника на будівельні роботи:УТОЧНЮЄТЬСЯ
• ТОВ «Девелопмент Сіті»

4. Містобудівні умови та обмеження:
• Затверджені Рішенням виконкому № 420 від 26.12.2014 року Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво ТОВ «Розвиток нерухомості» будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом по вул. Струмок – Т. Масарика, 7

5. Земельна ділянка:
• Договір оренди земельної ділянки від 12 серпня 2014 року
• Кадастрові номери земельних ділянок – 4610137500:07:001:0214
• Обмеження в користуванні земельною ділянкою, заборона на відчуження чи іпотека – інформація потребує перевірки.

6. Необхідно додатково проаналізувати:
• Наявність/відсутність кримінальних проваджень учасників процесу будівництва;
• Технічні умови на підключення комунікацій;
• Експертний звіт проектної документації на будівництво;
• Договірні відносини між Продавцем і Замовником будівництва

Інструмент інвестування:

Відповідно до пакету документів, що пропонуються Забудовником до підписання, залучення коштів на будівництво Об’єкту здійснюється шляхом укладення Попереднього договору.
Відповідно до ст. 635 Цивільного кодексу України Попереднім є договір, сторони якого зобов’язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором.
Законом може бути встановлено обмеження щодо строку (терміну), в який має бути укладений основний договір на підставі попереднього договору.
Істотні умови основного договору, що не встановлені попереднім договором, погоджуються у порядку, встановленому сторонами у попередньому договорі, якщо такий порядок не встановлений актами цивільного законодавства.
Така схема продажу нерухомості при зведенні нового об’єкту будівництва прямо не передбачені законодавством (ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність»). Однак вказаний механізм інвестування в житлове будівництво прямо не заборонений законом. Предметом даного договору є обов’язок Сторін укласти в майбутньому Основний договір купівлі – продажу нерухомого майна в чіткій відповідності до усіх умов та положень попереднього договору із зазначенням виду нерухомого майна – квартири, її номера, загальної проектної площі та місцем розташування (поверх, блок тощо).
Попередній договір укладається у формі, встановленій для основного договору, а якщо форма основного договору не встановлена, – у письмовій формі. Оскільки Основний договір купівлі-продажу, відповідно до положень статті 657 Цивільного кодексу України, укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню, то Попередній договір купівлі – продажу нерухомого майна також необхідно посвідчувати нотаріально.
Продавцем Об’єкту нерухомості виступає юридична особа – компанія з управління активами, яка діє від свого імені, але за рахунок і в інтересах активів пайового венчурного інвестиційного фонду «ІНТЕРГАЛБУДІНВЕСТ»
Компанія з управління активами – це юридична особа, яка здійснює професійну діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування (ІСІ) на підставі ліцензії, яку видає Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, і не може поєднувати цю діяльність з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів. Діяльність КУА жорстко регулюється і обмежується законодавством та контролюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Основні переваги такого інструменту фінансування:

– Простота даного виду договорів мінімізує кількість договорів, необхідних для здійснення інвестиції – такий договір відразу передбачає орієнтовну вартість нерухомого майна, його проектні характеристики, передбачає здійснення забезпечувального платежу, а також інші істотні умови, які в майбутньому продублюються в Основному договорі.
– Нотаріальне посвідчення такого виду договорів – є додатковою гарантією отримання Покупцем придбаної нерухомості
– мінімізується ризик подвійних продажів об’єктів нерухомості.

Основні ризики / недоліки:

– неможливо повернути інвестовані кошти в повному обсязі в разі розірвання договору;
– забудовник має право залучати кошти для будівництва до моменту отримання необхідної дозвільної документації;
– відсутність будь-якого контролю над фінансовими потоками залучених коштів з боку державних органів;
– додаткові витрати на нотаріальне посвідчення Договору та інші обов’язкові адміністративні оплати.
– можливість нецільового використання інвестицій.

На що звернути увагу:

– на відповідальність Сторін за порушення виконання своїх зобов’язань
Розділ 4 наданого Забудовником проекту попереднього договору передбачає відповідальність Сторін за невиконання чи неналежне виконання умов Договору.
П.4.5. проекту Попереднього договору зазначає, що у випадку невиконання, неналежного виконання Стороною 2 (Покупцем) зобов’язання щодо сплати забезпечувального платежу, порушення Стороною 2 (Покупцем) зобов’язання щодо укладення Основного договору, Сторона 1 (Продавець) має право відмовитись від укладення Основного договору зі Стороною 2, розірвавши в односторонньому порядку цей Договір, а сплачені Стороною 2 кошти забезпечувального платежу на протязі 20 робочих днів з дня розірвання повертаються Стороні 2 за вирахуванням 10% від суми забезпечувального платежу.
П.4.6. зазначає, що якщо порушення зобов’язання щодо укладення Основного договору сталося з вини Сторони 1 (Продавця), то вона зобов’язана протягом 20 робочих днів з дня порушення зазначеного зобов’язання повернути Стороні 2 забезпечувальний платіж, а Сторона 2 в такому випадку має право вимагати від Сторони 1 сплати штрафу в розмірі 10% від суми забезпечувального платежу.
– на оплату нотаріального посвідчення Попереднього договору.
Згідно п.6.5. попереднього договору обов’язок сплати за нотаріальне посвідчення Попереднього договору та Основного договору, а також послуг нотаріуса покладається на Сторону 2 (Покупця)

Додаткового аналізу потребує:

– репутація суб’єктів будівництва.

ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ ЮРИСТА

Виконком ЛМР узаконив уже збудовану 14-поверхівку на Масарика

ОЛЕСЯ ДАЦКО: У ДЕПАРТАМЕНТА МІСТОБУДУВАННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКРАДИ ВІДСУТНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАТВЕРДЖУВАТИ МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

http://nikorupciji.org/

Будівельна лихоманка-2. Або що обіцяють львів’янам нові правила забудови у місті?

http://forpost.lviv.ua/

Під виглядом визначення меж скверу хочуть узаконити скандальну забудову

https://galinfo.com.ua/

Міськрада Львова не дала «зелене світло» скандальному будівництву на вул. Масарика-Струмок

Міськрада Львова не дала «зелене світло» скандальному будівництву на вул. Масарика-Струмок

До мапи
ЖК Старий Сихів
Наступна забудова →