ЖК Зелений двір

pin м. Львів, вул. Величковського, 70 (мкрн Рясне)
Статус: Законні Законні

Назва проекту: ЖК Зелений двір
Адреса: м. Львів, вул. Величковського, 70 (мкрн Рясне)
Район: Львівська обл.
Забудовник: Зелений Двір

Нерухомість: житлова новобудова 
Клас: економ

ЗАМОВНИК:

 •  ОК «ЖИТЛОВО – БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «РЯСНЕ» ЄДРПОУ 39725198
 • ТОВ “УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “ЛЬВІВ”  ЄДРПОУ 4090281

ГЕНПІДРЯДНИКИ:

 • ТОВ “Будівельна компанія “Буд-Арт” ЄДРПОУ 41052275 (Ліцензія № 2013033983 видана ТОВ “Будівельна компанія “Буд-Арт” дійсна до 30.01.2020 р.)
 • ПП “БУДАРТ” ЄДРПОУ 38860432 (Ліцензія №2013031388 видана ПП “БУДАРТ”, дійсна до 10.11.2021 р.)

ПРАВО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ:

– Вид права: Право оренди
Підстава: Договір оренди земельної ділянки № Ш-3747, Ш-3748; Договір суперфіцію НАН 256306 від 06.04.2015
– Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Кадастровий номер:  4610137500:11:014:0005

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ:

– Тип вихідних даних: Рішення
– Реквізити:  № 134 та 135 від 08.09.2015 р.

ДОЗВІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА БУДІВНИЦТВО:

– Вид документа: Декларація про початок будівельних робіт
– Реквізити:
ЛВ 083162702206 від вересня 2016 року

– Вид документа: Декларація про початок будівельних робіт
– Реквізити: ЛВ 083170580436 від лютого 2017 року

– Вид документа: Зміна даних у декларації про початок будівельних робіт
– Реквізити:
ЛВ 103170390294 від лютого 2017 року

– Вид документа: Зміна даних у декларації про початок будівельних робіт
– Реквізити: ЛВ 103170390314 від лютого 2017 року

– Вид документа: Сертифікат
– Реквізити: ЛВ 162172900633 від жовтня 2017 року

ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ ЮРИСТА

Інформація отримана з відкритих джерел та/або офіційних повідомлень органів державної влади та місцевого самоврядування. 
У разі виявлення неточностей просимо повідомити: https://azuz.org.ua/nasha-adresa/

Житловий комплекс «ЗЕЛЕНИЙ ДВІР»

(м.Львів, вул. Величковського, 70 (Рясне)) 

Дозвільна документація:

 1. Право на виконання будівельних робіт:
 • Замовник будівництва – ОК «ЖИТЛОВО – БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «РЯСНЕ».
 • Генеральний підрядник – ПП «БУДАРТ».
 1. Декларація про початок будівельних робіт № ЛВ 083162702206
 • Категорія складності – 3.
 1. Ліцензія Генпідрядника на будівельні роботи:
 • Електронна ліцензія ПП «БУДАРТ» за № 2013041279, дійсна до 11.10.2021 року
 1. Містобудівні умови та обмеження:
 • МУіО № 28 19.06.2015; МУіО №134 08.09.2015; МУіО №135 19.06.2015
 1. Земельна ділянка:
 • Вид права: оренда, суперфіцій
 • Підстава: Договір оренди земельної ділянки № Ш-3747, Ш-3748; Договір суперфіцію НАН 256306 від 06.04.2015
 • Кадастрові номери земельних ділянок – 4610137500:11:014:0005
 • Обмеження в користуванні земельною ділянкою, заборона на відчуження чи іпотека – інформація потребує перевірки.
 1. Необхідно додатково проаналізувати:
 • Наявність/відсутність кримінальних проваджень учасників процесу будівництва;
 • Технічні умови на підключення комунікацій;
 • Договірні відносини між Продавцем і Замовником будівництва

Інструмент інвестування:

Відповідно до пакету документів, що пропонуються Забудовником до підписання,  залучення коштів на будівництво Об’єкту здійснюється шляхом укладення Попереднього договору.

Відповідно до ст. 635 Цивільного кодексу України Попереднім є договір, сторони якого зобов’язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором.

Законом може бути встановлено обмеження щодо строку (терміну), в який має бути укладений основний договір на підставі попереднього договору.

Істотні умови основного договору, що не встановлені попереднім договором, погоджуються у порядку, встановленому сторонами у попередньому договорі, якщо такий порядок не встановлений актами цивільного законодавства.

Така схема продажу нерухомості при зведенні нового об’єкту будівництва прямо не передбачені законодавством (ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність»). Однак вказаний механізм інвестування в житлове будівництво прямо не заборонений законом.  Предметом даного договору є обов’язок Сторін укласти в майбутньому Основний договір купівлі – продажу нерухомого майна в чіткій відповідності до усіх умов та положень попереднього договору із зазначенням виду нерухомого майна – квартири, її номера, загальної проектної площі та місцем розташування (поверх, блок тощо).

Попередній договір укладається у формі, встановленій для основного договору, а якщо форма основного договору не встановлена, – у письмовій формі. Оскільки Основний договір купівлі-продажу, відповідно до положень статті 657 Цивільного кодексу України, укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню, то Попередній договір купівлі – продажу нерухомого майна також необхідно посвідчувати нотаріально.

Продавцем Об’єкту нерухомості виступає юридична особа – компанія з управління активами, яка діє від свого імені і здійснює управління активами Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Зелений Двір»

Компанія з управління активами (КУА) – це юридична особа, яка здійснює професійну діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування (ІСІ) на підставі ліцензії, яку видає Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, і не може поєднувати цю діяльність з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів. Діяльність КУА жорстко регулюється і обмежується законодавством та контролюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Третьою стороною проекту Попереднього договору виступає юридична особа – Забудовник об’єкта нерухомості. На неї покладено відповідальність за зупинення будівництва або невчасну здачу в експлуатацію новозбудованого будинку, де буде розташована квартира, яка є предметом цього Договору.

Основні переваги такого інструменту фінансування:

 • Простота даного виду договорів мінімізує кількість договорів, необхідних для здійснення інвестиції – такий договір відразу передбачає орієнтовну вартість нерухомого майна, його проектні характеристики, передбачає здійснення забезпечувального платежу, а також інші істотні умови, які в майбутньому продублюються в Основному договорі.
 • Нотаріальне посвідчення такого виду договорів – є додатковою гарантією отримання Покупцем придбаної нерухомості
 • мінімізується ризик подвійних продажів об’єктів нерухомості.

Основні ризики / недоліки:

 • неможливо повернути інвестовані кошти в повному обсязі в разі розірвання договору;
 • забудовник має право залучати кошти для будівництва до моменту отримання необхідної дозвільної документації;
 • відсутність будь-якого контролю над фінансовими потоками залучених коштів з боку державних органів;
 • додаткові витрати на нотаріальне посвідчення Договору та інші обов’язкові адміністративні оплати (у разі, якщо такі витрати покладені на Покупця)
 • можливість нецільового використання інвестицій.

На що звернути увагу:

 • на відповідальність Сторін за порушення виконання своїх зобов’язань

Розділ 6 наданого Продавцем проекту Попереднього договору встановлює відповідальність Сторін за невиконання чи неналежне виконання умов Договору.

Зокрема, у п.6.3. проекту Попереднього договору зазначено, що у разі необгрунтованого ухилення Сторони-2 (Покупця) від укладення Основного договору, ця сторона повинна відшкодувати Стороні-1 (Продавцю) комунальні збитки, які вона понесла з моменту настання строку укладення Основного договору, і до момента його фактичного укладення. Комунальними збитками вважатимуться витрати на оплату коуманльних послуг, утримання будинку та прибудинкової території та інші послуги, пов’язані з утриманням квартири, господарського приміщення та будинку.

У випадку неукладення Основного договору у зв’язку з діями Сторони-2 та / або достроковим розірванням цього Договору за ініціативою та/або з вини Сторони-2, цей Договір вважатиметься розірваним з дати, вказаної в Договорі або іншої погодженої Сторонами дати. В такому випадку Стороні-2 протягом 60 банківських днів з дати розірвання цього Договору повертається сума забезпечувального платежу, зменшена на 5% від суми сплаченого забезпечувального платежу.

У разі порушення Стороною-2 графіку сплати забезпечувального платежу на строк більше 30 банківських днів, це вважається пропозицією сторони-2 розірвати цей Договір. В такому випадку, така пропозиція буде вважатись прийнятою і Стороні-2 протягом 60 банківських днів з дати розірвання Договору повертається сума сплаченого нею забезпечувального платежу, зменшена на 5% від суми сплаченого.

Додаткового аналізу потребує:

 • репутація суб’єктів будівництва
 • досвід будівництва подібних об’єктів;

ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ ЮРИСТА

ВЖЕ ЦІЄЇ П'ЯТНИЦІ У ЛЬВОВІ МОЖНА БУДЕ ПРИДБАТИ КВАРТИРУ ЗІ ЗНИЖКОЮ

http://tvoemisto.tv/news/vzhe_tsiiei_pyatnytsyu_u_lvovi_mozhna_bude_prydbaty_kvartyru_zi_znyzhkoyu_89828.html

Бюджетні квартири в новобудовах Львова: від 8 200 до 11 700 грн за квадрат

https://wz.lviv.ua/article/209054-biudzhetni-kvartyry-v-novobudovakh-lvova-vid-8-200-do-11-700-tysiach-hrn-za-kvadrat

ЖБ на Бережанській
← Попередня забудова
До мапи
ЖК Старе місто
Наступна забудова →