Таунхауси на Насінній

pin м. Львів, вул. Насінна, 7
Статус: Законні Законні

Назва проекту: Таунхауси на Насінній
Адреса: м. Львів, вул. Насінна, 7
Район: Львівська обл.
Забудовник: Моя Країна

Нерухомість: житлова новобудова 
Клас: комфорт

ЗАМОВНИК:  Буньо Є.М., Чернишенко Ю.Ю., Моспан І.Б., Полторак Ю.В.

ПРАВО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ:

– Вид права: Право власності
– Підстава: Витяг з реєстру прав власності (інформаційна довідка) № 99850857 від 10.10.2017 р.
Витяг з реєстру прав власності (інформаційна довідка) № 98869447 від 29.09.2017 р.
Витяг з реєстру прав власності (інформаційна довідка) № 99405594 від 05.10.2017 р.
– Цільове призначення: Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
– Кадастровий номер: 4610136300:04:001:0047; 4610136300:04:001:0049; 4610136300:04:001:0050, 4610136300:04:001:0048; 4610136300:04:001:0051; 4610136300:04:001:0053; 4610136300:04:001:0052.

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ:

– Тип вихідних даних: Будівельні паспорти
– Реквізити: № 54-2018 від квітня 2018 р., № 55-2018 від квітня 2018 р., № 56-2018 від квітня 2018 р.

ДОЗВІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА БУДІВНИЦТВО:

– Вид дозвільного документа: Повідомлення про початок підготовчих робіт
– Реквізити: серії ЛВ № 010171601609 від червня 2017 р.

– Вид дозвільного документа: Повідомлення про початок будівельних робіт 
– Реквізити: серії ЛВ № 061181160574 від квітня 2018 р.

– Вид дозвільного документа: Повідомлення про початок будівельних робіт 
– Реквізити: серії ЛВ № 061181160505 від квітня 2018 р.

– Вид дозвільного документа: Повідомлення про початок будівельних робіт 
– Реквізити: серії ЛВ № 061181160457 від квітня 2018 р.

ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ ЮРИСТА

Інформація отримана з відкритих джерел та/або офіційних повідомлень органів державної влади та місцевого самоврядування.У разі виявлення неточностей просимо повідомити: https://azuz.org.ua/nasha-adresa/

Інструмент інвестування:

Відповідно до пакету документів, що пропонуються Забудовником до підписання, залучення коштів на будівництво та напряму придбання Об’єкту здійснюється шляхом укладення Попереднього договору купівлі – продажу квартири.
Відповідно до ст. 635 Цивільного кодексу України Попереднім є договір, сторони якого зобов’язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором.
Законом може бути встановлено обмеження щодо строку (терміну), в який має бути укладений основний договір на підставі попереднього договору.
Істотні умови основного договору, що не встановлені попереднім договором, погоджуються у порядку, встановленому сторонами у попередньому договорі, якщо такий порядок не встановлений актами цивільного законодавства.
Така схема продажу нерухомості при зведенні нового об’єкту будівництва прямо не передбачені законодавством (ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність»). Однак вказаний механізм інвестування в житлове будівництво прямо не заборонений законом. Предметом даного договору є обов’язок Сторін укласти в майбутньому Основний договір купівлі – продажу нерухомого майна в чіткій відповідності до усіх умов та положень попереднього договору із зазначенням виду нерухомого майна – квартири, її номера, загальної проектної площі та місцем розташування (поверх, блок тощо).
Попередній договір укладається у формі, встановленій для основного договору, а якщо форма основного договору не встановлена, – у письмовій формі. Оскільки Основний договір купівлі-продажу, відповідно до положень статті 657 Цивільного кодексу України, укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню, то Попередній договір купівлі – продажу нерухомого майна також необхідно посвідчувати нотаріально.
Продавцем Об’єкту нерухомості виступає юридична особа – Продавець об’єкту нерухомості. Відповідно до п.2.3. наданого Продавцем проекту попереднього договору, будівництво будинку здійснюється на підставі Договору про спільну діяльність, укладеного між Продавцем та Замовником будівництва.
П.1. та п.2.3. проекту Попереднього договору визначають, яка квартира в майбутньому буде продана Покупцю із визначенням її номера, проектної площі та загальних характеристик.

Основні переваги такого інструменту фінансування:

– Простота даного виду договорів мінімізує кількість договорів, необхідних для здійснення інвестиції – такий договір відразу передбачає орієнтовну вартість нерухомого майна, здійснення забезпечувального платежу, а також інші істотні умови, які в майбутньому продублюються в Основному договорі.
– Нотаріальне посвідчення такого виду договорів – є додатковою гарантією отримання Покупцем придбаної нерухомості
– мінімізується ризик подвійних продажів об’єктів нерухомості.

Основні ризики / недоліки:

– неможливо повернути інвестовані кошти в повному обсязі в разі розірвання договору;
– забудовник має право залучати кошти для будівництва до моменту отримання необхідної дозвільної документації;
– відсутність будь-якого контролю над фінансовими потоками залучених коштів з боку державних органів;
– додаткові витрати на нотаріальне посвідчення Договору та інші обов’язкові адміністративні оплати.
– можливість нецільового використання інвестицій.

На що звернути увагу:

– на відповідальність Сторін у разі невиконання чи неналежного виконання умов Попереднього договору
Відповідно до п.14 наданого Продавцем проекту Попереднього Договору, у випадку невиконання, неналежного виконання Стороною-2 (Покупцем) зобов’язання щодо сплати забезпечувального платежу, порушення Стороною-2 зобов’язання щодо укладення Основного договору, Сторона-1 (Продавець) має право відмовитись від укладення Основного договору зі Стороною-2, розірвавши в односторонньому порядку цей Попередній договір, а сплачені стороною-2 кошти забезпечувального платежу на протязі 30 робочих днів з дня розірвання повертаються Стороні-2 за вирахуванням 5% від суми забезпечувального платежу.
Згідно п.15 Попереднього договору, якщо порушення зобов’язання щодо укладення Основного договору сталося з вини Сторони-1 (Продавця), то вона зобов’язана протягом 30 робочих днів з дня порушення зазначеного зобов’язання повернути Стороні-2 (Покупцю) забезпечувальний платіж, а Сторона-2 в такому випадку має право вимагати від Сторони-1 плати штрафу в розмірі 5% від суми забезпечувального платежу

– на витрати на нотаріальне оформлення Попереднього та Основного договору
Відповідно до п.5. наданого Продавцем проекту попереднього договору, витрати, пов’язані з укладанням та нотаріальним посвідченням попереднього договору та Основного договору купівлі – продажу квартири, в тому числі плату в розмірі державного мита оплачує Сторона-2 (Покупець)

Додаткового аналізу потребує:

– репутація суб’єктів будівництва
– досвід будівництва подібних об’єктів;

ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ ЮРИСТА

Клубний будинок Люксембург
← Попередня забудова
До мапи
Клубний будинок Modern Lux
Наступна забудова →