ІІ Щорічний бізнес-форум з промислової екології ECO-MODERNIZATION-2021: КРАЩІ ПРАКТИЧНІ РІШЕННЯ» м. Київ,  29-31 березня 2021 року

Місце: ТПП України, Київ, В. Житомирська, 33, 4 поверх, зал Колізей

Організатори:

Професійна асоціація екологів України спільно з ТПП України, УСПП

 У діловій програмі:

Основне завдання заходу — надати реальну підтримку керівникам підприємств й екологам-практикам в реалізації природоохоронних заходів та підвищенні еколого-економічної ефективності підприємства.

Основа програми — всебічний аналіз діючих і тих, що готуються до прийняття нормативно-правових актів та кращих рішень з екомодернізації підприємств.

По завершенні форуму кожен учасник отримає повне уявлення про те, як зробити ефективнішою діяльність свого підприємства із забезпечення екологічної безпеки.

 Ключова цінність форуму: вибір спікерів зосереджується на тих, кого мало цікавить політика чи промовиста критика проведеного курсу, для них головне — простою і зрозумілою мовою пояснити, як потрібно жити в поточних      умовах, як відповідати всім вимогам і як оптимізувати свою роботи не дивлячись на всі «але» і «якщо». Живе і корисне спілкування практиків дає можливість переосмислити якісь моменти, уникнути аналогічних помилок і адаптуватися під нові реалії. Варто зазначити, що засилля різного роду заходів на екологічну тематику, не зменшують інтересу саме до цього форуму,

Протягом трьох днів експерти розглядатимуть проєкти НПА і пов’язані з ними нові вимоги до діяльності природокористувачів. Окрему увагу буде приділено передовим технологіям і аналізу успішних практичних рішень у сфері природокористування.

Триденний форум передбачає:

 • Дорожню карту діяльності для керівника та еколога виробництва в поточному році.
 • Перспективи зміни чинного природоохоронного законодавства.
 • Головні перешкоди: як їх подолати.
 • Взаємодія влади, бізнесу та суспільства при вирішенні екологічних проблем в нових умовах.
 • Кращі кейси з екомодернізації.

29 БЕРЕЗНЯ ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Моніторинг, очищення від шкідливих викидів та модернізація виробництв

Цей блок питань буде націлено на вирішення питань захисту атмосфери від шкідливих викидів підприємств металургії, енергетики, цементної, нафтогазової, целюлозно-паперової, хімічної та інших галузей промисловості.

Сесія 1. Проблемні питання сфери охорони атм.повітря та моніторингу. На заваді екомодернізації – як застаріле законодавство стримує зелені цілі підприємств України (10.00 – 11.20)

 • Руслан Стрілець, Заст.міністра Міндовкілля
 • Олександр Маріковський, народний депутат, заступник Голови комітету ВР з питань екологічної політики та природокористування
 • Леся Василенко, співголова МФО, народний депутат ВРУ, голова підкомітету з питань зміни клімату та охорони атмосферного повітря
 • Андрій Мальований, Голова ДЕІ
 • Олена Турос, заступник директора з науково-практичної роботи Інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ
 • Максим Сорока, голова комітету з охорони атм.повітря Професійної асоціації екологів України.

 Модератор – Людмила Циганок, президент Професійної асоціації екологів України

 Сесія 2. Дискусійна панель «Директива 2010/75/ЄС та законопроект №4167: перспективи та складнощі» (11.20 – 12.50)

 1. Святослав Куруленко, голова Комітету ТПП України
 2. Світлана Сушко, Команда підтримки реформ Міндовкілля
 3. Олександр Каленков, Президент ОП Укрметалургпром
 4. Павло Жила, голова Комитету Громради Міндовкілля
 5. Представники промпідприємств
 6. Павло Бондарєв, Асоціація Укрцемент

Модератор – Владислав Антипов, голова комітету промислової екології та інновацій ПАЕУ

Перерва (12.50 – 13.30)

Сесія 3. Кейси підприємств (13.30 – 14.30)

 1. Валерія Заружко, віцепрезидент ПАЕУ. Кращі приклади європейських країн в сфері екомодернізації.
 2. Ольга Семків, ДТЕК.
 3. Наталія Апанасенко, головний еколог «Донбасенерго». Відходи енергетики: як перетворювати проблеми на можливості
 4. Юлія Головчук, начальник відділу охорони навколишнього середовища ПрАТ «Кривий Ріг Цемент», експерт комітету промислової екології та інновацій ПАЕУ. Природоохоронна діяльність «Кривий Ріг Цемент» через призму сучасних викликів в охороні атмосферного повітря
 5. Володимир Колодочка, начальник управління охорони навколишнього середовища ММК ім. Ілліча.. Кейс «Реконструкція аглофабрики (фільтри з очистки відходящих газів)
 6. Карнатовський Вадим, ПАТ «Крюківський вагонобудівельний завод». Планування та впровадження заходів з метою зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Сесія 4. Рішення (14.30 – 15.45)

Технології, обладнання та рішення для проєктування і будівництва установок очищення газів і повітря від пилу, золи, діоксиду сірки SO2, оксидів азоту NOx, сірководню H2S, бензапирену, меркаптанів та інших шкідливих речовин.

 1. Василь Дорохов, начальник відділу аналітичних систем ТОВ «ЕКНІС-ІНЖИНІРИНГ». Аналітичне обладнання та рішення для контролю роботи установок очищення газів і повітря від пилу, золи, діоксиду сірки SO2, оксидів азоту NOx, сірководню H2S та інших шкідливих речовин.

 30 БЕРЕЗНЯ ПРОМИСЛОВІ ВІДХОДИ

Цей тематичний блок має на меті обговорити поточний стан законодавства, зокрема ПЗУ «Про відходи видобувних галузей», підготований експертами ПАЕУ, розглянути найуспішніші розробки в сфері безпеки навколишнього середовища на підприємствах, технології переробки вторинних ресурсів. Серед важливих питань:

Сесія 1. (10.00 – 11.00) Формування ефективної політики в сфері управління відходами. Робота над ПЗУ «Про управління відходами видобування»

 1. Олександр Маріковський, народний депутат, заступник Голови комітету ВР з питань екологічної політики та природокористування
 2. Олена Криворучкіна, народний депутат
 3. Руслан Стрілець, заст.мін-ра Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
 4. Представник ДЕІ
 5. Людмила Хоміч, віцепрезидент ПАЕУ
 6. Олександр Посмітний, голова комітету промекології та інновацій ПАЕУ

Модератор – Людмила Циганок, президент Професійної асоціації екологів України

Сесія 2. Ресурсоефективність як визначальний чинник зростання в умовах сьогоднішньої економіки: стратегія, практика і економічний ефект (11.00 – 12.30)

 • кращі практики та вживані технології;
 • економіка замкнутого циклу і комплексний підхід до побудови інфраструктури та залучення відходів в економічний оборот;
 • ефективне використання вторинних ресурсів і розширена відповідальність виробника.

Експерти сесії:

 1. Олександр Посмітний, голова комітету поводження з промвідходами ПАЕУ
 2. Кирило Косоуров, голова комітету поводження з відходами ПАЕУ
 3. Тетяна Омельяненко, к.е.н., незалежний експерт з питань управління відходами
 4. Людмила Клим, експерт, юрист, член ПАЕУ
 5. Андрій Варфоломеєв, Центр ресурсоефективного виробництва
 6. Представник Recycling Solutions

 12.30 – 13.15 – перерва

Сесія 3. Кейси підприємств. Практика. Рішення (13.15 – 15.00)

 1. Валерія Заружко, віцепрезидент ПАЕУ. Кращі приклади європейських країн в сфері екомодернізації.
 2. Ольга Лебега, к.е.н, директор ТОВ «ЕКОІНТЕЛ». Поводження з небезпечними відходами: поточний стан (проблеми та успіхи). Належні зміни до законодавчих актів в галузі діяльності з відходами.
 3. Олександр Чубенко, канд. фіз-мат наук, експерт у сфері поводження з промисловими відходами
 4. Людмила Клим, адвокат ТОВ «Міжнародна юридична фірма ІНТЕГРІТЕС». 
 1. Ольга Пашуля «ДТЕК».
 2. Лілія Будревич, начальник відділу екології МК «Азовсталь». Рішення з використання шлаковой продукції
 3. Юлія Головчук, «КривийРігЦемент». Можливості цементної промисловості у циркулярній економіці

31 БЕРЕЗНЯ ВОДА В ПРОМИСЛОВОСТІ

Цей блок форуму буде присвячено напрацюванню ключових пропозицій зі зміни НПА з проблемних питань, акцентів на контроль складу і властивостей стічних вод, технології очищення промислових стоків, популяризації кращих технологій і обладнання для водопостачання, водокористування, водопідготовки й водоочищення в енергетиці, металургії, машинобудуванні, цементній, хімічній, целюлозно-паперовій, нафтогазовій та інших галузях промисловості.

Чиста вода стає стратегічною сировиною і тому проблеми водоочищення і водокористування стають все більш актуальними. Величезну роль вода має в промисловості, де вона застосовується в різних технологічних процесах: для охолодження і нагрівання рідин, газів і обладнання; як розчинник; для приготування і очищення технологічних розчинів; в якості джерела пара для вироблення електроенергії; для транспортування матеріалів і сировини по трубах; для видалення відходів і багатьох інших застосувань. Захист води від забруднення — одне з найважливіших світових завдань, а ефективне і економічне використання води в промисловості має бути позначено зрештою як один з пріоритетів нашої держави.

 В програмі:

Сесія 1. Нормативне регулювання, контроль і моніторинг якості промислових стічних вод (09.00 – 10.20)

 • Сучасні підходи до очистки води
 • Екологічна відповідальність промислових підприємств в сфері скидання стічних вод: регулювання і нормативи, зміни в законодавстві про водовідведення
 • контроль складу і властивостей стічних вод за діючими правилами
 • моніторинг якості стічних вод
 • як уникнути помилок при вирішенні питань очищення стічних вод промислових підприємств
 1. Михайло Хорєв, заступник міністра Міндовкілля
 2. Шкінь Олександр, директор Укрводоканалекологія.
 3. Представник ДЕІ
 4. Ірина Овчаренко, експерт, колишня Голова Держводагентства
 5. Олена Кошелєва, експерт водного комітету ПАЕУ
 6. Мар’яна Гінзула, експерт водного комітету ПАЕУ

 Сесія 2. Практики (10.20 – 12.00)

 1. Валерія Заружко, віцепрезидент ПАЕУ Кращі приклади європейських країн в сфері екомодернізації.
 1. Наталія Бєлозерова, еколог ПРАТ «Центральний ГОК». Центральний гірничо-збагачувальний комбінат: проблеми поводження з шахтними водами при розробці родовищ і дотриманні режиму гідрозахисту
 2. Олена Коцар, директор «Юнілос-Україна». Запровадження технології Ревітал для охорони поверхневих вод та грунтів від забруднення та виснаження.
 3. Інна Холіна, «Запоріжсталь»
 4. Представник «Фармак»
 5. Вадим Карнатовський, Крюківський вагонобудівний завод. Впровадження системи зворотного технічного водопостачання підприємства с припиненням скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти

Перерва (12.00-12.40)

Сесія 3. Рішення (12.40 – 14.00)

 1. Інвестиційний потенціал України в сфері управління стічними водами, Надя Рязанова і Сергій Невмиваний, IFC – Міжнародна фінансова корпорація
 2. ОлексійМясоєдов, Керівник відділу досліджень і технологічних рішень EKOTON Group «ЕКОТОН». Сучасні критерії вибору технології очищення стічних вод для локальних очисних споруд.
 3. Рішення від «Центр ЛТД»
 4. Укрполімерконструкція

Подати заявку

Вартість участі: 1800 грн за триденний форум (онлайн або офлайн участь)

Вартість участі: 2400 грн за триденний форум (онлайн або офлайн участь, матеріали форуму, відеозапис)

Спеціальні умови участі для членів ПАЕУ: 1800 грн за триденний форум (онлайн або офлайн участь, матеріали форуму, відеозапис)

З питань участі:   

тел. 0 800 214-899, (073) 305-8016, e-mail: event@ecolog-ua.com

З питань виступів та реклами:

тел. 0 800 217-021, (099) 370-4227, (096) 740-3028, e-mail: sales@ecolog-ua.com