Погодження розміщення висоток з Міноборони, та моніторинг несанкціонованих будівництв!

Міноборони планує погоджувати місце розміщення та висоту об’єктів на приаеродромних територіях, а також висоту усіх об’єктів (незалежно від їх розміщення) заввишки 100 і більше метрів над земною поверхнею!
Окрім того, експлуатанти аеродрому отримають повноваження моніторингу несанкціонованого будівництва (реконструкції) та виконання умов погодженого місця розташування і висоти об’єктів на приаеродромних територіях та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів державних повітряних суден та роботу засобів зв’язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення) та їх маркування.

Висотність та погодження

Згідно чинного на сьогодні законодавства, місце розташування та висоту об’єктів на приаеродромних територіях та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації, підлягає погодженню з Державною авіаційною службою України та, фактично, з Державним підприємством обслуговування повітряного руху України (Украерорух), а також з експлуатаційними службами (експлуатантами) аеропортів, вертодромів тощо.
Окрім того, погодженню з Державною авіаційною службою України підлягає місце розташування і висота усіх об’єктів будівництва та реконструкції заввишки 100 і більше метрів над земною поверхнею!

Наказ Міноборони

Вже ближчим часом виникне необхідність додаткових погоджень подібних об’єктів з Міноборони України (а точніше зі структурним підрозділом Міноборони з питань регулювання діяльності державної авіації України (далі – Уповноважений орган з питань державної авіації)).
Так, 25 липня 2019 року до ДРС України на погодження надійшов проект Наказу Міноборони Про затвердження Порядку погодження місця розташування і висоти об’єктів на приаеродромних територіях та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів державних повітряних суден та роботу засобів зв’язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення).
Зазначений Наказ встановлює процедуру погодження Міністерством оборони України місця розташування і висоти об’єктів на приаеродромних територіях та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів державних повітряних суден та роботу засобів зв’язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення), з метою забезпечення вільного від перешкод повітряного простору та для безпечного маневрування державних повітряних суден.
Заявник, який планує розмістити об’єкти будівництва (реконструкції) на приаеродромній території та об’єкти, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів державних повітряних суден та роботу засобів зв’язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення), зобов’язаний погоджувати таке розміщення з експлуатантом аеродрому (у разі розміщення об’єкту на приаеродромній території) та Міноборони.
Погодженню підлягають місце розташування і висота об’єктів будівництва (реконструкції), а саме:
  • аеродромів, вертодромів, постійних злітно-посадкових майданчиків (далі – аеродром);
  • об’єктів, що перетинають поверхні обмеження перешкод аеродромів;
  • об’єктів заввишки 45 і більше метрів відносно КТА в радіусі до 50 кілометрів, а у разі перевищення КТА над порогом злітно-посадкової смуги (далі – ЗПС) – відносно порогу ЗПС з найменшою абсолютною висотою;
  • повітряних ліній електрозв’язку та електропостачання, вибухонебезпечних, радіотехнічних, світлотехнічних та інших об’єктів (залізничних колій, автомобільних шляхів, кар’єрів, об’єктів з викидом відкритого полум’я, газів та диму, діяльність яких може призвести до погіршення видимості в районах аеродромів тощо), які можуть створити загрозу безпеці повітряного руху або перешкоджати роботі аеродрому чи засобів зв’язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення), незалежно від їх розміщення;
  • об’єктів незалежно від їх розміщення заввишки 100 і більше метрів над земною поверхнею.
Місце розміщення об’єктів будівництва (реконструкції) заввишки 100 і більше метрів над земною поверхнею, обов’язково погоджується з Уповноваженим органом з питань державної авіації, незалежно від місця розміщення таких об’єктів на території України, відповідно до вимог цього Порядку.

Моніторинг несанкціонованого будівництва (реконструкції)

Проект наказу містить розділ: Моніторинг несанкціонованого будівництва (реконструкції) та виконання умов погодженого місця розташування і висоти об’єктів на приаеродромних територіях та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів державних повітряних суден та роботу засобів зв’язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення) та їх маркування.
Зокрема, з метою запобігання несанкціонованого будівництва (реконструкції) на приаеродромних територіях аеродромів державної авіації та порушення умов погодженого місця розташування і висоти об’єктів будівництва, експлуатант аеродрому здійснює моніторинг приаеродромної території та виконання умов погодженого місця розташування і висоти об’єктів будівництва (реконструкції).
У випадку виявлення порушень умов погодженого місця розташування і висоти об’єктів будівництва (реконструкції), несанкціонованого будівництва (реконструкції) на приаеродромній території, експлуатант аеродрому в триденний строк звертається до відповідного виконавчого органу з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільської (селищної, міської) ради та/або відповідних правоохоронних органів України, з вимогою щодо припинення незаконного будівництва або приведення до умов погодженого будівництва (реконструкції), про що інформує Уповноважений орган з питань державної авіації України та орган управління авіації центрального органу виконавчої влади або Збройних Сил України, у підпорядкуванні якого перебуває експлуатант аеродрому.

Розміри територій та межі зон обмеження та інше

Також, проект Наказу зобов’язує експлуатанта аеродрому або уповноваженк ним особа повідомляти відповідні органи місцевого самоврядування та відповідний виконавчій орган з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільської (селищної, міської) ради, про розміри приаеродромної території та межі зон обмеження житлово-цивільного, культурно-побутового та промислового будівництва для врахування під час планування будівництва (реконструкції) та розвитку населених пунктів, а також під час будівництва (реконструкції) промислових, сільськогосподарських та інших об’єктів.
 
 
ДЖЕРЕЛО: https://www.facebook.com