Лазні та сауни в приватних будинках заборонені

Положення вказаного ДБН поширюються на проектування нових і реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення житлових будинків з умовною висотою до 73,5 м включно: одноквартирні та багатоквартирні, у тому числі спеціалізовані квартирні житлові будинки для осіб літнього віку і осіб з інвалідністю та гуртожитки.
 В попередньому матеріалі було зазначено, що згідно п. 5.40 ДБН В.2.2-15:2019 у житлових будинках не допускається, зокрема, розміщення лазень і саун (лазень сухого жару) (підпункт «и» пункту 5.40).
Зважаючи на те, що положення ДБН В.2.2-15:2019 розповсюджуються і на одноквартирні житлові будинки, до яких відносяться, зокрема, й індивідуальні (садибні) будинки, то усі заборони, перелічені в п. 5.40 нового ДБН Житлові будинки, стосуються і приватних будинків.
 Проте Юрій Брикайло вирішив додатково звернутися за роз’яснення до Мінрегіону із запитом, в якому просив:
 • повідомити чи розповсюджуються положення (а саме, заборони (обмеження)) п. 5.40 ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення» на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові та дачні будинки?
 • повідомити чи заборонено влаштування в нежитлових приміщеннях індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових та дачних будинків лазень і саун (лазень сухого жару).
 12.12.2019 року отримав від Мінрегіону відповідь в якій підтверджується викладена вище інформація щодо розповсюдження заборони на всі житлові будинки.
Оскільки положення ДБН розповсюджуються саме на житлові будинки, то можна прийти до висновку, що вказані вище заборони не стосуються садових будинків (садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, в якому відсутня житлова площа, а є основна та допоміжна), але стосуються дачних (дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку).
 Таким чином, з 01.12.2019 року в індивідуальних (садибних) та дачних будинках заборонено розміщення лазень та саун.
 
 Згідно п. 5.40 ДБН В.2.2-15:2019 не допускається розміщення у житлових будинках, зокрема:
 • готелів, хостелів;
 • пунктів приймання склотари та вторинної сировини, а також магазинів сумарною торговельною площею більше 1000 кв.м;
 • спеціалізованих рибних, м’ясних та овочевих магазинів;
 • ветеринарних клінік та їх центрів, ветеринарно-консультаційних кабінетів;
 • лазень і саун (лазень сухого жару), в тому числі у вбудованих фізкультурно-оздоровчих закладах, пралень і хімчисток (крім приймальних пунктів і пралень самообслуговування продуктивністю до 75 кг білизни у зміну);
 • спеціалізованих закладів і підприємств, експлуатація яких може призвести до забруднення території та повітря житлової забудови і квартир з підвищенням понад допустимі рівні шуму, вібрації, іонізуючого та неіонізуючого випромінювання;
 • автоматичних телефонних станцій, призначених для телефонізації житлових будинків загальною площею більше 100 кв.м, вузлів фіксованого зв’язку (обладнання: автоматичних цифрових телефонних станцій, центрів комутації, розподільчих абонентських концентраторів, телекомунікаційного обладнання мережі широкосмугового доступу до Інтернету);
 • спеціалізованих магазинів будівельних, мастильних та інших товарів, експлуатація яких може призвести до забруднення території і повітря житлової забудови; магазинів та складів товарів побутової хімії, легкозаймистих та горючих рідин, вогненебезпечних (горючих) речовин і матеріалів (фарб, розчинників, лаків, пороху), балонів з газом, майстерень та інших приміщень з категорією за вибухопожежною небезпекою А і Б;
 • виробничих приміщень, зуботехнічних лабораторій, клініко-діагностичних та бактеріологічних лабораторій, диспансерів усіх типів, денних стаціонарів диспансерів та стаціонарів приватних клінік, травмпунктів, підстанцій швидкої та невідкладної допомоги, дерматовенеричних, психіатричних, інфекційних та фтизіатричних кабінетів лікарського прийому, відділень (кабінетів) магніто-резонансної томографії;
 • рентгенівських кабінетів, а також приміщень з лікувальною та діагностичною апаратурою і обладнанням, яке є джерелом іонізуючого випромінювання, заввишки припустимого рівня;
 • підприємств побутового обслуговування, в яких застосовуються легкозаймисті речовини (за винятком перукарень, майстерень з ремонту годинників розрахунковою площею до 300 кв.м);
 • майстерень з ремонту побутових машин і приладів, ремонту взуття розрахунковою площею понад 100 кв.м;
 • громадських туалетів;
 • похоронних бюро.
 
Ⓒ 2019