Правила використання

 1. Загальні положення

  1.1. Ці правила визначають порядок та умови використання інформаційних, новинних та інших матеріалів, розміщених на сайті Асоціації Західно-Українських Забудовників (далі – Адміністрація Сайту) https://azuz.org.ua, а також правила використання матеріалів Сайтом і порядок взаємодії з Адміністрацією Сайту.

  1.2. Будь-які матеріали, розміщені на Сайті, є об’єктами інтелектуальної власності (об’єктами авторського права чи суміжних прав, а також прав на засоби індивідуалізації). Права Адміністрації Сайту на зазначені матеріали охороняються законодавством про права на результати інтелектуальної діяльності.

  1.3. Використання матеріалів, розміщених на Сайті, допускається тільки з письмової згоди Адміністрації Сайту чи іншого правовласника, прямо вказаного на конкретному матеріалі, розміщеному на Сайті, або в безпосередній близькості від зазначеного матеріалу.

  1.4. Права на використання і дозвіл використання матеріалів, розміщених на Сайті, які належать іншим правовласникам, ніж Адміністрація Сайту, допускається з дозволу таких правовласників або відповідно до умов, встановлених такими правовласниками. Ніяке з положень цих Правил не дає прав третім особам на використання матеріалів правовласників, прямо вказаних на конкретному матеріалі, розміщеному на Сайті, або в безпосередній близькості від зазначеного матеріалу.

  1.5. Ці Правила поширюють свою дію на наступних користувачів: будь-які фізичні та юридичні особи, а також фізичних осіб підприємців (далі – «Користувачі»).

 2. Використання матеріалів. Види використання

  2.1. Під використанням матеріалів Сайту розуміється відтворення, розповсюдження, публічний показ, повідомлення в ефір, повідомлення по кабелю, повідомлення в мережі, переклад, переробка, доведення до загального відома й інші способи використання, передбачені чинним законодавством України.

  2.2. Використання матеріалів Сайту без отримання дозволу від Адміністрації Сайту не допустимо.

  2.3. Внесення будь-яких змін та / або доповнень до матеріали Сайту, а також будь-яка переробка матеріалів заборонена.

  2.4. Використання матеріалів Сайту здійснюється на підставі договорів з Адміністрацією Сайту, укладених у письмовій формі, або на підставі письмового дозволу, виданого Адміністрацією Сайту.

  2.5. Забороняється будь-яке використання (бездоговірне / без дозволу) фото-, графічних, відео-, аудіо- та інших матеріалів, розміщених на Сайті, належать Адміністрації Сайту і іншим правовласникам (третім особам).

  2.6. Вартість використання кожного конкретного матеріалу або видача дозволу на його використання узгоджується Користувачем і Адміністрацією Сайту в кожному конкретному випадку.

  2.7. У разі необхідності використання матеріалів Сайту, права на які належать третім особам (іншим правовласникам, ніж Адміністрація Сайту, про що прямо вказано на таких матеріалах або в безпосередній близькості від них), користувачі зобов’язані звертатися до правовласників таких матеріалів для отримання дозволу на використання матеріалів.

 3. Обов’язки користувачів при використанні матеріалів Сайту і розміщенні матеріалів на Сайті

  3.1. При використанні матеріалів Сайту в будь-яких цілях за наявності дозволу Адміністрації Сайту, посилання на Сайт обов’язкове і здійснюється в наступному вигляді:

  3.1.1. в друкованих виданнях або в інших формах на матеріальних носіях Користувачі зобов’язані в кожному разі використання матеріалів вказати джерело -“Асоціація Західно-Українських Забудовників” (https://azuz.org.ua)

  3.1.2. в інтернеті чи інших формах використання в електронному виді не на матеріальних носіях, Користувачі в кожному разі використання матеріалів зобов’язані розмістити гіперпосилання на Сайт – “Асоціація Західно-Українських Забудовників” (https://azuz.org.ua), гіперпосилання має бути активне і пряме, при натисканні на яке Користувач переходить на конкретну сторінку Сайту, з якою запозичений матеріал,

  3.2. Посилання на джерело або гіперпосилання, зазначені в пп. 3.1.1 та 3.1.2. цих Правил, повинні бути поміщені Користувачем на початку використовуваного текстового матеріалу, а також безпосередньо під використовуваним аудіо-, відео-, фотоматеріалом, графічним матеріалом Адміністрації Сайту.

  Розміри шрифту посилання на джерело або гіперпосилання не повинні бути менше розміру шрифту тексту, в якому використовуються матеріали Сайту, або розміру шрифту тексту Користувача, супроводжуючого аудіо-, відео-, фотоматеріали і графічні матеріали Сайту, а також колір посилання повинен бути ідентичний кольорам посилань на сайті і повинен бути видимим Користувачеві.

  3.3. Використання матеріалів з Сайту, отриманих з вторинних джерел (від інших правовласників, ніж Адміністрація Сайту, про що прямо вказано на таких матеріалах або в безпосередній близькості від них), можливо тільки з посиланням на ці джерела і, в разі необхідності, встановленої такими джерелами (правовласниками), – з їхнього дозволу.

  3.4. Не допускається переробка оригінального матеріалу (твору), взятого з Сайту, у тому числі скорочення матеріалу, інша його переробка, в тому числі яка приводить до спотворення його сенсу.

  3.5. Забороняється будь-яке комерційне використання інформації, відтворення текстів чи їх фрагментів з метою комерційної реалізації права доступу до цієї інформації.

  3.6. На сайті заборонено розміщувати та розповсюджувати:

  3.6.1. заклики до насильницької зміни чи поваленню конституційного ладу або до захоплення державної влади; заклики щодо поділу меж території чи державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України; заклики до підпалу, знищенню майна, захопленню будівель і споруд, насильницькому виселенню громадян; заклики до агресії чи розпаленню воєнного конфлікту або розміщувати інший матеріал, який може становити кримінальний злочин або причину його скоєння;

  3.6.2. матеріали, які є незаконними, шкідливими; що ображають моральність, честь і достоїнство, права інтереси третіх осіб які охороняються законом; а також нецензурні вислови та матеріали і вислови порнографічного, еротичного або сексуального характеру;

  3.6.3. матеріали рекламного, комерційного або адаптаційного характеру, розміщення яких не узгоджено з Адміністрацією;

  3.6.4. об’єкти інтелектуальної власності, на які оформлені авторські права, без наявності відповідного дозволу на таке публічне розміщення чи розповсюдження;

  3.6.5. матеріали, що містять комп’ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для одержання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернет.

  3.6.6. персональні дані інших користувачів.

  3.6.7. матеріали, зміст та/або розповсюдження яких порушує чинне законодавство України та положення міжнародного законодавства.

  3.6.8. інформацію комерційного характеру, яка відноситься до особистості Користувача.

  3.7. Користувач підтверджує, що несе відповідальність за будь-яку інформацію, яку надає та розміщує на Сайті. Користувач підтверджує, що надає власні персональні данні добровільно та дозволяє Адміністрації Сайту використовувати їх згідно чинного законодавства України.

  3.8. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України та загальноприйнятих норм моралі і моральності.

  3.9. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

  3.10. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов’язань перед Користувачем у зв’язку з будь-якими можливими або наявними втратами або збитками, пов’язаними з будь-яким вмістом Сайту, товарами або послугами, доступними на або отриманими через зовнішні сайти або ресурси або інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

  3.11. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності і не має яких-небудь зобов’язань у зв’язку з такою рекламою.

 4. Права на матеріали третіх осіб, врегулювання претензій

  4.1. Матеріали, права на які належать третім особам, розміщені на Сайті, розміщені або з дозволу правовласника, отриманого Адміністрацією Сайту, або, у разі, якщо таке використання прямо не заборонено правовласником, відповідно до Законодавства України в інформаційних цілях з обов’язковим зазначенням імені автора, матеріал якого використовується, і джерела запозичення.

  4.2. У випадку, якщо в позначенні авторства матеріалів відповідно до п.4.1. цих Правил міститься помилка, або у разі використання матеріалу з передбачуваним чи реальним порушенням прав третіх осіб, або в інших спірних випадках використання об’єктів інтелектуальної власності, розміщених на Сайті, у тому числі у разі, коли права третьої особи тим чи іншим чином порушуються з використанням сайту, застосовується наступна схема врегулювання претензій третіх осіб до Адміністрації Сайту:

  4.2.1. на адресу Адміністрації Сайту електронною поштою на адресу zaxidzabud@gmail.com направляється претензія, яка містить інформацію про об’єкт інтелектуальної власності, права на який належать заявнику та який використовується незаконно за допомогою Сайту або з порушенням правил використання, або іншим чином права заявника як володаря виключного права на об’єкт інтелектуальної власності, розміщений на Сайті, порушені за допомогою Сайту, з додатком документів, що підтверджують правомочність заявника, дані про правовласників і копія довіреності на дії від імені правовласника, якщо особа, що направляє претензію, не є керівником компанії правовласника або безпосередньо фізичною особою – правовласником. У претензії також вказується адреса сторінки Сайту, яка містить дані, що порушують права, і викладається повний опис суті порушення прав. Заявник також зобов’язується протягом одного дня з дати направлення претензії за допомогою електронної пошти, направити претензію на адресу Адміністрації Сайту в письмовому вигляді за адресою м.Львів, вул. Чайковського 17

  4.2.2. Адміністрація Сайту зобов’язується розглянути належно оформлену претензію у строк не менше 10 (десяти) робочих днів з дати її отримання по електронній пошті, але в будь-якому випадку не більше 10 (десяти) робочих днів з дати отримання претензії в письмовому вигляді. Адміністрація Сайту зобов’язується повідомити заявника про результати розгляду його заяви (претензії) за допомогою відправки листа електронною поштою на адресу, вказану заявником, а також направити відповідь у письмовому вигляді на адресу, вказану заявником (в разі незазначення такого адреси відправки, зобов’язання з надання письмової відповіді на претензію з Адміністрації Сайту знімається). В тому числі, Адміністрація Сайту має право запросити додаткові документи, свідчення, дані, що підтверджують законність пропонованої претензії. У разі визнання претензії правомірною, Адміністрація Сайту прийме всі можливі заходи, необхідні для припинення порушення прав заявника та врегулювання претензії.

  4.2.3. Адміністрація Сайту в будь-якому випадку вживає всі можливі заходи до якнайшвидшого задоволенню обґрунтованих претензій третіх осіб і прагнути до максимально швидкого врегулювання всіх спірних питань.

 5. Інші умови

  5.1. Адміністрація Сайту залишає за собою право змінювати ці Правила в односторонньому порядку в будь-який час без повідомлення користувачів. Будь-які зміни будуть розміщені на Сайті. Зміни набирають чинності з моменту їх опублікування на Сайті.

  5.2. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрації Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

  5.3. У разі Порушення будь-якого пункту ціх правил, Сайт залишає за собою право захищати свої права та інтереси будь-яким встановленим законодавством України шляхом, в тому числі шляхом блокування та видалення информації з Сайту та подачі СКАРГИ до правоохороних ОРГАНІВ та позовних заяв до СУДОВИХ ОРГАНІВ.

  5.4. З усіх питань використання матеріалів Сайту Користувачі можуть звертатися до Адміністрації Сайту за наступними координатами zaxidzabud@gmail.com

  5.5. У всьому, що не врегульовано цими Правилами щодо питань використання матеріалів на Сайті, сторони керуються положеннями Законодавства України.