Законодавство

Нормативно-правові акти

Закони

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про будівельні норми»

Закон України «Про енергозбереження»

Закон України «Про архітектурну діяльність»

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

Закон України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»

Закон України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва»

Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»

Закон України «Про основи містобудування»

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Закон України від 17 січня 2017 року N 1817-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності»

Постанови КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 288 «Про затвердження переліків центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 р. № 1094 «Про державну експертизу з енергозбереження»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 р. № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 2006 року № 240 «Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування»

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764 «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2007 р. № 1396 «Про ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 547 «Про затвердження Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 548 «Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. N 553 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 557 «Про затвердження Порядку віднесення об’єктів будівництва до IV і V категорій складності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 556 «Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 559 «Про містобудівний кадастр»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 227 «Про затвердження Типового договору про участь у фонді фінансування будівництва»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 698 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 671 «Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1057 «Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. N 1164 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, яка підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 256 «Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів IV і V категорій складності»

Накази

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 № 173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.07.1996 за № 379/1404

Наказ Міністерство праці та соціальної політики України від 21.06.2001 № 272 «Про затвердження «Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»

Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 № 28 «Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 травня 2005 за № 466/10746

Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 21.01.2006 № 47 «Про затвердження Правил приєднання когенераційних установок до електричних мереж», зареєстрована у Міністерстві юстиції України 06.02.2006 за № 97/11971

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.03. 2006 № 69 «Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.05.2006 за № 577/12451»

Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 «Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 р. за № 1143/13017

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04.07.2008 № 301 «Про затвердження Порядку погодження в Мінрегіонбуді обґрунтованих відхилень від діючих будівельних норм у проектній документації при проектуванні та внесенні змін у проектну документацію об’єктів промислової забудови та інженерно-транспортної інфраструктури»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 № 45 «Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.06.2011 за № 651/19389

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.05.2011 № 53 «Про затвердження Критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.06.2011 за № 719/19457»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 02.06.2011 № 64 «Про затвердження Порядку розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.06.2011 за № 781/19519»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.06.2011 № 92 «Про затвердження Порядку ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.07.2011 за № 885/19623

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2011 № 93 «Про затвердження Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.07.2011 за № 878/19616»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2011 № 103 «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.07.2011 за № 902/19640»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 108 «Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.07.2011 за № 903/19641»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 109 «Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.07.2011 за № 912/19650»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.09.2011 № 172 «Про затвердження Порядку внесення плати за проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, та її розмірів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1099/19837»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.12.2011 за № 1468/20206»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.05.2012 № 240 «Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.07.2012 за № 1116/21428»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.11.2014 № 325 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи здійснення декларативних процедур у будівництві», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.12.2014 за № 1590/26367»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.04.2015 № 79 «Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.05.2015 за № 547/26992» Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697»

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Форми та опису службового посвідчення посадової особи органу державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду)», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.07.2015 за № 867/27312»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.07.2015 № 150 «Про затвердження Форми та опису службового посвідчення посадової особи органу державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду)», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.07.2015 за № 867/27312»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.05.2016 № 132 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи здійснення ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.06.2016 року за № 837/28967»

Роз’яснення Мінрегіонбуду

Роз’яснення Мінрегіонбуду щодо дозвільних процедур у будівництві

Роз’яснення щодо порядку отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Роз’яснення щодо порядку отримання містобудівних умовта обмежень забудови земельної ділянки

Роз’яснення щодо порядку отримання права на виконання підготовчих робіт

Зразок заповнення повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

Зразок заповнення декларації про початок виконання підготовчих робіт

Роз’яснення щодо порядку отримання права на виконання будівельних робіт на підставі повідомлення

Зразок заповнення повідомлення про початок виконання будівельних робіт для фізичних осіб

Зразок заповнення повідомлення про початок виконання будівельних робіт для юридичних осіб

Роз’яснення щодо порядку отримання права на виконання будівельних робіт на об’єктах I-III категорії складності

Зразок заповнення декларації про початок виконання будівельних робіт для фізичних осіб

Зразок заповнення декларації про початок виконання будівельних робіт для юридичних осіб

Роз’яснення щодо порядку отримання права на виконання будівельних робіт на об’єктах IV-V категорії складності

Зразок заповнення заяви про видачу дозволу на виконання будівельних робіт для фізичних осіб

Зразок заповнення заяви про видачу дозволу на виконання будівельних робіт для юридичних осіб

Роз’яснення щодо порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних житлових будинків

Зразок заповнення декларації про готовність об’єкта до експлуатації індивідуального житлового будинку, що споруджується за будівельним паспортом

Роз’яснення щодо порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництво об’єктів I-III категорій складності

Зразок заповнення декларації про готовність об’єкта до експлуатації для фізичних осіб

Зразок заповнення декларації про готовність об’єкта до експлуатації для юридичних осіб

Роз’яснення щодо порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництво об’єктів IV-V категорій складності

Зразок заповнення заяви про видачу сертифіката

Зразок заповнення акту готовності об’єкта до експлуатації