ВР скасовує пайовий внесок на інфраструктуру і змінює господарський процес

Скасовується пайова участь у будівництві, грошова оцінка приватної землі, що передається в заставу, та вводиться інститут довірчої власності

Верховна Рада на ранковому засіданні 11 вересня прийняла за основу невідкладний законопроект № 1059 щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні . Традиційно скорочено строк підготовки проекту до другого читання.

Передбачено наступні зміни.

У сфері захисту прав акціонерів:

– відповідальність осіб із зацікавленністю та посадових осіб акціонерного товариства за збитки, завдані правочином із зацікавленістю, укладеним на неринкових умовах, згода на вчинення якого була надана мажоритарним акціонером або призначеними ним особами;

– розширення переліку правочинів із заінтересованістю;

– вибір незалежного аудитора публічного акціонерного товариства виключно загальними зборами акціонерів;

– обов’язкова пропозиція викупу акціонерами, які придбавають 50 % акцій товариства;

– розширення переліку правочинів, які вважаються правочинами із заінтересованістю.

У сфері правосуддя:

– витребовування господарським судом групи однотипних доказів (без зазначення індивідуальних ознак кожного документа, що витребовується);

– впровадження стандарту доказування “більшої вірогідності” в господарських справах.

ПЕРЕЛІК НЕЗАКОННИХ ЗАБУДОВ ТУТ

Зміни до ГПК:

– не підлягають доказуванню обставини, які визнаються учасниками справи, якщо суд не має обґрунтованих підстав вважати їх недостовірними або визнаними у зв’язку з примусом;

– обвинувальний вирок суду в кримінальному провадженні або постанова суду, якою особу притягнуто до адміністративної відповідальності є обов’язковими для господарського суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалений вирок або постанова суду, лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою;

– обставини, встановлені рішенням третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу, виправдувальним вироком суду у кримінальному провадженні, ухвалою про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності, підлягають доказуванню в загальному порядку при розгляді справи господарським судом;

– достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.

У сфері забезпечення виконання договірних зобов’язань:

– зобов’язання може бути забезпечене шляхом передання кредиторові у довірчу власність майна – об’єкта забезпечення;

– кредитор виступає власником майна (на відміну від застави) та може реалізувати об’єкт забезпечення від свого імені у випадку невиконання боржником своїх зобов’язань;

Слідкувати за діями кредитора стосовно вашої нерухомості, зручно в сервісі SMS-Маяк.

– об’єкт забезпечення не входить до ліквідаційної маси боржника або кредитора, а тому порушення провадження у справі про банкрутство не зможе завадити зверненню стягнення на майно (на відміну від застави, де процедура банкрутства може заблокувати звернення стягнення на майно на кілька років);

– статус кредитора як довірчого власника обмежує можливість боржника вивести об’єкт забезпечення з-під обтяження та уникнути виконання зобов’язання;

У сфері будівництва:

– скасовується сплати пайового внеску у розвиток інфраструктури населеного пункту;

У сфері договорів застави земельних ділянок скасовується експертна грошова оцінка земельних ділянок приватної власності, які передаються у заставу;

ДЖЕРЕЛО