Зміни щодо необхідності коригування проектної документації у зв’язку з введенням у дію нових норм

Так, зокрема, з 09.01.2020 року:
  • Проектна документація на об’єкти будівництва, побудовані повністю або частково відповідно до затвердженого проекту, не підлягає коригуванню у зв’язку з введенням нових нормативних актів, за винятком випадків, коли таке коригування зумовлено підвищенням у нових нормативних актах таких вимог безпеки: забезпечення механічного опору та стійкості (міцності), електро-, вибухо-, пожежобезпечності, енергоефективності об’єкта та вимог нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
  • Зазначений виняток не застосовується до об’єктів будівництва, спорудження яких здійснюється на підставі документів, що дають право на виконання будівельних робіт, та у строки, визначені проектною документацією, якщо інше не передбачено договором на виконання будівельних робіт.
  • Таким чином, коригуванню підлягає лише проектна документація на об’єкти будівництва щодо яких на момент введення нових нормативних актів не отримано право на виконання будівельних робіт (залишається питання чи мають при цьому ще бути і розпочаті вказані роботи).
  •  Також, Наказом №314 пункт 20 Порядку викладено у такій редакції: “20. Оформлення проектної документації має відповідати державним стандартам щодо проектної документації на будівництво об’єктів, крім випадків розроблення проектної документації із застосуванням технологій будівельного інформаційного моделювання, із зазначенням у пояснювальній записці до проекту будівництва особливостей оформлення проектної документації.”.

Проєкти змін, громадське обговорення та прийняття

Потрібно зазначити, що норма про необхідність коригування проектної документації, у зв’язку з введенням нових норм (а саме зміни до пп. 15.5 п. 15 Порядку), набрала чинності кілька місяців тому — 02.07.2019 року.
Ⓒ 2020