Параметричний метод нормування в будівництві з 19.10.2019

Вказаним Законом надано перевагу параметричному та цільовому методам при формуванні вимог будівельних норм.
  До сьогодні в Україні застосовувася розпорядчий метод нормування в будівництві: цей метод не надає альтернативи та полягає в по-елементному описі будівельного об’єкта, у відповідності з яким пропонуються рішення, конструкції, матеріали, робочі характеристики тощо. Іншими словами, будівельні норми перетворюються в інструкцію, як слід виробляти виріб штучного середовища. Будівельні норми і правила обов’язкові, в них, як правило, існують прямі посилання на інші норми та стандарти, які стають також обов’язковими документами. Разом з тим цей метод не роз’яснює цілі нормативних положень (наприклад, встановлена ширина проїзду становить 6 м при цьому не роз’яснюється ціль яка має бути досягнута). Функціональні вимоги, як правило, не сформульовані, функція, яку повинен виконувати об’єкт будівництва, сама собою мається на увазі.
ПЕРЕЛІК НЕЗАКОННИХ ЗАБУДОВ ТУТ
  Параметричний метод нормування передбачає встановлення параметрів, що визначають безпеку, функціональність та якість об’єкта нормування. В якості параметрів використовують цілі, функціональні вимоги та критерії, яким повинен відповідати об’єкт нормування. Для дотримання вимог будівельних норм учасниками будівельної діяльності передбачено два підходи: прийнятних рішень і альтернативних рішень. Проектувальнику надається вибір якому з підходів слідувати для дотримання обов’язкових вимог, які встановлені в будівельних нормах. Параметричний метод нормування заснований на ієрархії цілей і завдань та є більш прогресивним. Параметричний метод отримав широке поширення в економічно розвинених державах (країни ЄС, США, Канада, Японія та ін.).
  Цільовий – є перехідним і включає в собі елементи розпорядчого та параметричного методів. Цільовий метод нормування у будівництві – спосіб встановлення вимог до об’єкта нормування у будівництві, який передбачає визначення цілей та конкретних критеріїв оцінки технічних характеристик об’єкта нормування у будівництві.
16 жовтня 2019 року Альона Бабак – Міністр розвитку громад та територій України, на Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, повідомила, що Мінрегіон планує коригувати ДБН, у зв’язку з внесенням змін до ЗУ “Про будівельні норми”, якими параметричний метод нормування в будівництві було визначено пріоритетним.
 
 
Ⓒ 2019