Розмежування функцій органів містобудування та архітектурно-містобудівні ради

Мінрегіон представив оновлений проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування функцій уповноважених органів містобудування та архітектури».
 
Аналогічний проєкт вже обговорювався в грудні 2019 року, проте він так не став Законом.
 
Оновленим проєктом передбачається внести зміни до Земельного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».
 

Що пропонується законопроєктом:

 • передбачається, що погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок належить до компетенції виконавчого органу сільської, селищної, міської ради з питань архітектури, а в разі, якщо такий орган не утворений або його повноваження не розповсюджуються на територію місця розташування земельної ділянки – до структурного підрозділу відповідної місцевої державної адміністрації з питань архітектури або органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань архітектури за територіальною належністю (зміни до ст.ст. 151, 186 та 186-1 Земельного кодексу України);
 • врегульовується діяльність архітектурно-містобудівних рад та, серед іншого передбачається, що архітектурно-містобудівні ради утворюються при центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, органі виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань архітектури, структурних підрозділах обласних державних адміністрацій з питань архітектури;
 • передбачається, що сільські, селищні, міські ради утворюють виконавчі органи з питань архітектури;
 • передбачається доповнити власні (самоврядні) повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері архітектури.
 • в конкурсі на посаду керівників органів містобудування та архітектури можуть брати участь фізичні особи, які мають вищу архітектурну освіту та стаж організаційної і професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури від 2 років.
 • керівники органів містобудування та архітектури за посадою є головними архітекторами відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі будівництва доповнити таким повноваженнями:
 
 • надання відповідно до закону будівельного паспорту забудови земельної ділянки;
 • надання відповідно до законодавства паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;
 • організація проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів.

Архітектурно-містобудівна рада

Проєктом запропоновано змінити та доповнити статтю 20 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»:
 
Для професійного обговорення проектних рішень у сфері містобудування при центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, органі виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань архітектури, структурних підрозділах обласних державних адміністрацій з питань архітектури утворюються архітектурно-містобудівні ради як дорадчі органи, що діють на громадських засадах.
Архітектурно-містобудівна рада при центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування розглядає такі проекти містобудівної документації, як:
 
 • Генеральна схема планування території України;
 • схеми планування території окремих частин України;
 • схеми планування території областей;
 • генеральні плани міст Києва, Севастополя, Сімферополя та міст – обласних центрів.
Архітектурно-містобудівні ради при органі виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань архітектури, структурних підрозділах обласних державних адміністрацій з питань архітектури розглядають за територіальною належністю проекти містобудівної документації, крім визначених частиною другою цієї статті, та містобудівне та архітектурне проектне рішення об’єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення.
 
Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності
 
Проєктом запропоновано статтю 28 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» викласти в редакцій редакції:
 
 1. Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі – ТС) – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, яка встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту та може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 квадратних метрів.
 2. Розміщення ТС здійснюється на підставі паспорта прив’язки ТС відповідно до комплексної схеми розміщення ТС (у разі її наявності) та будівельних норм в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.
 3. Комплексна схема розміщення ТС – текстові та графічні матеріали, якими визначаються місця розташування ТС, розроблені з урахуванням вимог будівельних норм, існуючих містобудівних обмежень, а також вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно господарського устрою. Комплексна схема розміщення ТС розробляється за рішенням сільської, селищної, міської, районної ради суб’єктом господарювання, який має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, та затверджується рішенням (розпорядженням, наказом) виконавчого органу відповідної ради, районної державної адміністрації. Розроблення комплексної схеми розміщення ТС здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
 4. Паспорт прив’язки ТС оформлюється органом з питань містобудування та архітектури відповідної сільської, селищної, міської ради, обласної державної адміністрації на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня надходження відповідної заяви та документів, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.»
Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затверджений Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», доповнити пунктом 156 Паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.
 

Перехідні та прикінцеві положення

Перехідними положеннями проєкту Закону передбачено, що:
 • акти структурних підрозділів районної державної адміністрації з питань архітектури, голів районних державних адміністрацій з питань архітектури та містобудування після ліквідації відповідних структурних підрозділів є чинними до їх повного виконання;
 • виконавчі органи сільських, селищних, міських рад з питань архітектури забезпечують виконання актів структурних підрозділів районної державної адміністрації з питань архітектури та голів районних державних адміністрацій з питань архітектури та містобудування, можуть їх змінювати, визнавати такими, що втратили чинність, скасовувати в межах свої компетенції;
 • на період до утворення виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань архітектури функції уповноваженого органу містобудування та архітектури виконує структурний підрозділ районної державної адміністрації з питань архітектури за територіальною належністю;
 • після утворення уповноважених органів містобудування та архітектури у всіх сільських селищних, міських радах, розташованих на території району та початку його функціонування структурний підрозділ відповідної районної державної адміністрації з питань архітектури ліквідується.
Механізм передачі повноважень від структурного підрозділу РДА до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань архітектури, а також Примірне положення про уповноважені органи містобудування та архітектури будуть розроблені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері архітектури.
Закон набере чинності через чотири місяці з дня, наступного за днем його опублікування.
 
Відповідно до даних моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування, який здійснюється Мінрегіоном, кількість утворених об’єднаних територіальних громад станом на 10 листопада 2019 року складає 1002.
 
При цьому станом на жовтень 2019 року лише у 207 ОТГ утворено уповноважені органи містобудування та архітектури.
 
2020

Додатково повідомляємо, що на базі Асоціації західноукраїнських забудовників розпочала роботу юридична консультація, що БЕЗКОШТОВНО надає відповідну правову допомогу та інформацію загального характеру, необхідну потенційним покупцям квартир. Таку консультацію Ви можете отримати, заповнивши заявку за  посиланням:  ЗАПИТАТИ У ЮРИСТА   або завітавши до нас в офіс, попередньо домовившись про зручну для Вас дату та годину за тел. 097-399-46-43.Також Ви можете отримувати всі новини про діяльність нашої Асоціації та цікаву інформацію у сфері будівництва, приєднавшись до нашої сторінки у соціальній мережі Facebook за посиланням https://goo.gl/SpzutJ