Офісний центр Q-5 “Quoroom Metropol”

pin м. Львів, вул. Щирецька, 36
Статус: Законні Законні

Назва проекту: Офісний центр Q-5 “Quoroom Metropol”
Адреса: м. Львів, вул. Щирецька, 36
Район: Львівська обл.
Забудовник: БК Кворум

Нерухомість: офісні приміщення
Клас: бізнес
Проєкт: АВМ Інжиніринг

ЗАМОВНИК: ТОВ “Захід-Капітал-Буд”, Код ЄДРПОУ 42394931, ПП “Модель” Код ЄДРПОУ 25235514;
ГЕНПІДРЯДНИК: ТОВ “ГАЛИЦЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ГАРАНТ” Код ЄДРПОУ 38895397 

  • Електронна ліцензія Генпідрядника № 2013031015

ПРАВА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ:
– Вид права: Право оренди
– Підстава: Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 13.08.2018 № 134113385, Витяги з ДЗК про земельну ділянку  від 05.11.2018 року № НВ-4608034282018, Договір оренди землі від 23.07.2018 № З-3089
– Цільове призначення: 03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування
Кадастрові номери: 4610136300:04:015:0322

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ:
– Тип вихідних даних: Рішення виконкому ЛМР № 451 від 10.05.2019
– Реквізити: https://www8.city-adm.lviv.ua/

ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ НА БУДІВНИЦТВО:
 Вид дозвільного документа: Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт
– Реквізити: ЛВ 010192 070544 від липня 2019 року

 Вид дозвільного документа: Дозвіл на будівельні роботи
– Реквізити: ЛВ 112193051573 від листопада 2019 року
Категорія складності: СС2

ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ ЮРИСТА

Інформація отримана з відкритих джерел та/або офіційних повідомлень органів державної влади та місцевого самоврядування.
У разі виявлення неточностей просимо повідомити: https://azuz.org.ua/nasha-adresa/

ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Відповідно до пакету документів, що пропонуються Забудовником до підписання,  залучення коштів на будівництво Об’єкту здійснюється шляхом укладення:

1) Договору  купівлі – продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу), який Покупець укладає з компанією управління активами;

2) Договору купівлі – продажу майнових прав, що укладається між Покупцем та Замовником будівництва

Передумовою підписання Договору купівлі – продажу майнових прав є виконання Покупцем своїх грошових зобов’язань по Договору купівлі – продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу).

Укладаючи такі договори, в подальшому Покупець набуває у власність майнові права (за відповідним актом), на підставі яких, після введення будинку в експлуатацію та присвоєння поштової адреси, має право отримати у власність об’єкт інвестування.

Предметом Договору купівлі – продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) є форвардний контракт. Відповідно до пп.14.1.45.3 Податкового кодексу України, форвардний контракт – це стандартизований цивільно-правовий договір, за яким продавець зобов’язується у майбутньому в установлений строк передати базовий актив у власність покупця на визначених умовах, а покупець зобов’язується прийняти в установлений строк базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену таким договором. Форвардний контракт є один з видів деривативу, який згідно пп.14.1.45 Податкового кодексу України є стандартним документом, що засвідчує право та / або зобов’язання придбати або продати в майбутньому цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах Стандартна (типова) форма деривативів і порядок їх випуску та обігу встановлюються законодавством. Продаж форвардного контракту завіряється (реєструється) товарною біржею. Форма договору повинна бути обов’язково письмова (ч. 2, ст. 656 Цивільного кодексу України). Нотаріальне посвідчення Договору не вимагається.

Договір купівлі – продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) Покупець підписує з компанією з управління активами, яка діє від імені, в інтересах та за рахунок закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного фонду. Компанія з управління активами – це юридична особа, яка здійснює професійну діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування (ІСІ) на підставі ліцензії, яку видає Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, і не може поєднувати цю діяльність з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів. Діяльність КУА жорстко регулюється і обмежується законодавством та контролюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Відповідно до ст.4 Закону України “Про інвестиційну діяльність”, використання даного виду договору відповідає умовам інвестування та залучення коштів для будівництва через інститути спільного інвестування (ІСІ).

На підставі здійснення Покупцем повної оплати по Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу), він укладає із Замовником Договір купівлі-продажу майнових прав на об’єкт нерухомості. Даний Договір слугуватиме підставою виникнення в Покупця права на оформлення за собою права власності на Об’єкт нерухомості, що ним придбавається. Нотаріальне посвідчення такого Договору не вимагається. Водночас відповідно до ст. 209 Цивільного кодексу України він може бути нотаріально посвідченим за домовленістю сторін.

Основні переваги такого інструменту фінансування:

  • Отримання забудовником інвестицій на ведення будівництва з застосуванням саме такого механізму підвищує рівень безпеки покупця, оскільки вказана схема залучення коштів передбачає обов’язкову участь у ній професійних учасників ринку цінних паперів, діяльність яких є ліцензованою та підлягає додатковому контролю з боку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
  • Відсутність у інвестора необхідності сплати додаткових коштів на участь третіх осіб в реалізації проекту – грошові кошти, які Клієнт витрачає на укладення вище вказаних Договорів становить лише незначну частину тих коштів, які Клієнт мав би сплатити за умови обов’язкового нотаріального посвідчення Договорів, які мають наслідком сплату обов’язкових сплат до бюджету та нотаріальних послуг окремо.
  • Зменшення податкового навантаження Забудовника, що відображається на вартості об’єкта інвестування.
  • Мінімізується ризик подвійних продажів об’єктів нерухомості.

Основні ризики / недоліки:

  • Неможливо повернути інвестовані кошти в повному обсязі (в разі розірвання договору купівлі-продажу майнових прав);
  • Забудовник має право залучати кошти для будівництва до моменту отримання необхідної дозвільної документації;
  • Можливість нецільового використання інвестицій.

Додаткового аналізу потребує:

  • репутація суб’єктів будівництва
  • досвід будівництва подібних об’єктів;

ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ ЮРИСТА

Житловий Комплекс Q-4 “Quoroom Avenue”
← Попередня забудова
До мапи
Будинок на вул. Соколина, 49-А
Наступна забудова →