ЖК Щасливий

pin м. Львів, вул. Бігова, 17
Статус: Законні Законні

Назва проекту: ЖК Щасливий
Адреса: м. Львів, вул. Бігова, 17
Район: Львівська обл.
Забудовник: НоваБудова

Нерухомість: житлова новобудова 
Клас: комфорт

ЗАМОВНИК: ПП «Тракт Плюс»

ГЕНПІДРЯДНИК: ТзОВ “БЛЕС КЕПІТАЛ ГРУП” ЄДРПОУ 39337667

  • Електронна ліцензія № 2013053539 видана ТзОВ “БЛЕС КЕПІТАЛ ГРУП” – безстроково

ПРАВО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ:

– Вид права: Право оренди
– Підстава: Договір оренди земельної ділянки № Л-679 від 28.01.2008 р.
– Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків
Кадастровий номер: 4610137200:07:018:0213

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ:

– Тип вихідних даних: Рішення виконкому № 1114 від 28.11.2016 року
– Реквізити: www8.city-adm.lviv.ua/

ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ НА БУДІВНИЦТВО:

– Вид дозвільного документа: Дозвіл на виконання будівельних робіт
 Реквізити: № ІУ 1151162701953 від 26.09.2016 р.  

– Вид дозвільного документа: Дозвіл на виконання будівельних робіт
Реквізити: серії ІУ № 113172791121 від жовтня 2017 р.

– Вид дозвільного документа: Повідомлення про зміну даних в дозволі на будівельні роботи
Реквізити: серії ІУ № 123192621500 від вересня 2019 р.

– Вид дозвільного документа: Сертифікат
 Реквізити: серії ІУ № 163180261331 від січня 2018 р.

– Вид дозвільного документа: Сертифікат
Реквізити: серії ІУ № 163200221272 від січня 2020 р.

ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ ЮРИСТА

Інформація отримана з відкритих джерел та/або офіційних повідомлень органів державної влади та місцевого самоврядування.
У разі виявлення неточностей просимо повідомити: https://azuz.org.ua/nasha-adresa/

Житловий комплекс «Щасливий»
(м.Львів, вул. Бігова, 17)

Дозвільна документація:

1. Право на виконання будівельних робіт:
• Замовник будівництва – ПП «Тракт Плюс».
• Генеральний підрядник – ТОВ «Блес Кепітал Груп».

2. Дозвіл на виконання будівельних робіт серії ІУ № 115162701953 від 26.09.2016 р.
• Клас наслідків – СС3.

3. Ліцензія Генпідрядника на будівельні роботи:
• Уточняється.

4. Містобудівні умови та обмеження:
• Затверджені Рішенням виконкому № 140 від 07.06.2016 року Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво ПП «Тракт Плюс» багатоквартирного житлового будинку 1-ша черга будівництва на вул. Бігова, 17

5. Земельна ділянка:
• Договір оренди землі від 28 січня 2008 року, зареєстрований в Львівській міській раді за № Д-670
• Кадастровий номер земельної ділянки – 4610137200:07:018:0213.
• Обмеження в користуванні земельною ділянкою, заборона на відчуження чи іпотека – інформація потребує перевірки.

6. Необхідно додатково проаналізувати:
• Наявність/відсутність кримінальних проваджень учасників процесу будівництва;
• Технічні умови на підключення комунікацій;
• Експертний звіт проектної документації на будівництво;
• Повноваження Продавця відчужувати права на об’єкти
• Правовідносини між Продавцем і Замовником будівництва

Інструмент інвестування:

Відповідно до пакету документів, що пропонуються Забудовником до підписання, залучення коштів на будівництво Об’єкту здійснюється шляхом укладення Попереднього договору купівлі – продажу нерухомого майна.
Відповідно до ст. 635 Цивільного кодексу України Попереднім є договір, сторони якого зобов’язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором.
Законом може бути встановлено обмеження щодо строку (терміну), в який має бути укладений основний договір на підставі попереднього договору.
Істотні умови основного договору, що не встановлені попереднім договором, погоджуються у порядку, встановленому сторонами у попередньому договорі, якщо такий порядок не встановлений актами цивільного законодавства.
Така схема продажу нерухомості при зведенні нового об’єкту будівництва прямо не передбачені законодавством (ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність»). Однак вказаний механізм інвестування в житлове будівництво прямо не заборонений законом. Предметом даного договору є обов’язок Сторін укласти в майбутньому Основний договір купівлі – продажу нерухомого майна в чіткій відповідності до усіх умов та положень попереднього договору із зазначенням виду нерухомого майна – квартири, її номера, загальної проектної площі та місцем розташування (поверх, блок тощо).
Попередній договір укладається у формі, встановленій для основного договору, а якщо форма основного договору не встановлена, – у письмовій формі. Оскільки Основний договір купівлі-продажу, відповідно до положень статті 657 Цивільного кодексу України, укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню, то Попередній договір купівлі – продажу нерухомого майна також необхідно посвідчувати нотаріально.
Продавцем Об’єкту нерухомості виступає юридична особа – корпоративний інвестиційний фонд, якій, відповідно до ч.2. п.1.1. попереднього договору, належить весь об’єм майнових прав на нерухоме майно на підставі Інвестиційного договору № 05-10/2016 від 05 жовтня 2016 року, укладеного із Замовником будівництва.
Від імені Продавця Об’єкту нерухомості діє Повірений Продавець – юридична особа, яка, згідно умов Попереднього договору, діє на підставі Договору доручення № 07-20/2016 від 07.10.2016 та довіреності. Покупець сплачує Забезпечувальний платіж відповідно до умов договору саме на поточний рахунок Повіреного Продавця відповідно до п.п.2.6.1., 2.6.2 та 2.17 Попереднього договору.
Оскільки Попередній договір купівлі – продажу нерухомого майна є строковим, Розділ 3 цього Договору визначає строк, умови та інші необхідні відомості щодо укладення Сторонами Основного договору.

Основні переваги такого інструменту фінансування:

– Простота даного виду договорів мінімізує кількість договорів, необхідних для здійснення інвестиції – такий договір відразу передбачає орієнтовну вартість нерухомого майна, здійснення забезпечувального платежу, а також інші істотні умови, які в майбутньому продублюються в Основному договорі.
– Нотаріальне посвідчення такого виду договорів – є додатковою гарантією отримання Покупцем придбаної нерухомості
– мінімізується ризик подвійних продажів об’єктів нерухомості.

Основні ризики / недоліки:

– неможливо повернути інвестовані кошти в повному обсязі (в разі розірвання попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна);
– забудовник має право залучати кошти для будівництва до моменту отримання необхідної дозвільної документації;
– відсутність будь-якого контролю над фінансовими потоками залучених коштів з боку державних органів;
– додаткові витрати на нотаріальне посвідчення Договору та інші обов’язкові адміністративні оплати.
– можливість нецільового використання інвестицій.

На що звернути увагу:

– умови сплати платежів по Договору
Розділ 2 наданого Продавцем проекту Попереднього договору визначає вартість (орієнтовну) нерухомого майна, розмір забезпечувального платежу та порядок розрахунків. Ціна платежів здійснюється у гривнях відповідно до комерційного курсу долара США. Розмір платежів може коригуватись у випадках, визначених п.2.9 -2.11 Договору. Додатково, відповідно до п.4.2.4. Договору, на Покупця покладається обов’язок оплатити державне мито за нотаріальне посвідчення Попереднього договору або Основного договору (1% від суми Попереднього договору або Основного договору), оплатити збір на обов’язкове пенсійне страхування (1% від суми Основного договору), самостійно оплатити усі інші, пов’язані із укладенням Попереднього договору та Основного договору, податки, збори або будь-які інші платежі, що можуть виникнути у зв’язку із внесенням змін до українського законодавства, а також, у випадку покладення обов’язку їх сплати на Продавця компенсувати останньому суму у розмірі понесених Продавцем витрат, а також самостійно сплатити усі витрати, пов’язані із сплатою банківської комісії, що виникає внаслідок здійснення будь-якого перерахунку коштів між Сторонами у безготівковій формі в межах Попереднього договору та Основного договору.
У ч.4 п.2.6.2. Попереднього договору зазначено, що порушення покупцем обов’язку щодо сплати Залишкової частини забезпечувального платежу на умовах, визначених Попереднім договором, призводить до нікчемності правочину та не спричинює для Сторін жодних юридичних наслідків.

– відповідальність Сторін за порушення своїх зобов’язань по Договорам
У випадку односторонньої безпідставної відмови або ухилення Продавця від укладення Основного договору або інших умов, передбачених попереднім договором, Покупець має право відмовитись від виконання Попереднього договору. В такому разі Продавець перераховує Покупцю грошові кошти, одержані Продавцем згідно Попереднього договору, а також сплачує штраф у розмірі 10% від загальної суми сплачених Покупцем коштів на умовах, визначених п.6.3. Попереднього договору.
У випадку будь-якого невиконання або неналежного виконання Покупцем умов Попереднього договору, Продавець правомочний відмовитись від виконання Попереднього договору шляхом укладення між Сторонами та нотаріального посвідчення відповідного Договору про розірвання на встановлених Попереднім договором умовах. У разі здійснення такого, продавець протягом строку і на умовах, вказаних в п.6.4. Попереднього договору перераховує Покупцю на вказані ним реквізити грошові кошти, що ули одержані Продавцем за винятком штрафу в 10% від загальної суми сплачених Покупцем згідно попереднього договору коштів. У разі відмови чи ухилення Покупця від укладення вище вказаного Договору про розірвання, або будь-яких інших дій чи бездіяльності Покупця, що спричинюють неможливість посвідчення нотаріусом Договору про розірвання, сума штрафу збільшується до 20% від загальної суми сплачених Покупцем згідно попереднього договору коштів.

Додаткового аналізу потребує:

– Договірні відносини між Продавцем та Забудовником, між Продавцем та Повіреним продавця,
– репутація суб’єктів будівництва
– досвід будівництва подібних об’єктів;

ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ ЮРИСТА

"НоваБудова" оголосила про початок будівництва ЖК "Щасливий" у Львові

https://24tv.ua/novabudova_ogolosila_pro_pochatok_budivnitstva_zhk_shhasliviy_u_lvovi_n728284

Візуалізація

ЕКО-ДІМ на Орній
← Попередня забудова
До мапи