ЖК Яскравий Львів

pin м. Львів, вул. Зелена, 269-а
Статус: Законні Законні

Назва проекту: ЖК Яскравий Львів
Адреса: м. Львів, вул. Зелена, 269-а
Район: Львівська обл.
Забудовник: ГрандДім

Нерухомість: житлова новобудова 
Клас: комфорт

ЗАМОВНИК: ТзОВ “Зелбуд”

ПРАВО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ:

Вид права: Право оренди
Підстава: Договір оренди земельної ділянки https://www8.city-adm.lviv.ua/
Цільове призначення: будівництво комплексу багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом
Кадастровий номер: 4610136800:04:002:0079

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ:

– Тип вихідних даних: Наказ
– Реквізити: №111 від 12.05.2016 р.

ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ НА БУДІВНИЦТВО:

– Вид дозвільного документа:  Декларація про початок підготовчих робіт
– Реквізити:  ЛВ 030161882074 від липня 2016 р.

– Вид дозвільного документа: Дозвіл на будівельні роботи 
– Реквізити: ІУ 115163132212 від листопада 2016 р.

– Вид дозвільного документа: Сертифікат про введення в експлуатацію 
– Реквізити: ІУ №163191130584 від квітня 2019 р.

ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ ЮРИСТА

Інформація отримана з відкритих джерел та/або офіційних повідомлень органів державної влади та місцевого самоврядування.
У разі виявлення неточностей просимо повідомити: https://azuz.org.ua/nasha-adresa/

Житловий будинок “Яскравий Львів”

Дозвільна документація:

1. Право на виконання будівельних робіт:
• Замовник будівництва – ТОВ «Зелбуд».
• Генеральний підрядник – ПП “”ВІР-Західбуд” .

2. Дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ 115163132212  від  листопада 2016 року
• Категорія складності – V

3. Ліцензія Генпідрядника на будівельні роботи:
• Ліцензія ТОВ «Будівельна компанія «ВІП-Альянс» № 2013023136 від 23.11.2015 року, дійсна до 23.11.2023 року

4. Містобудівні умови та обмеження:
• Затверджені наказом від 12.05.2016 р. №111 містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво ТзОВ «Зелбуд» будівництво комплексу багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Зелена, 269-а.

5. Земельна ділянка:
• Вид права – оренда земельної ділянки;
• Підстава виникнення права – Договір оренди землі;
• Кадастровий номер земельної ділянки – 4610136800:04:002:0079;
• Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку ;
• Обмеження в користуванні земельною ділянкою, заборона на відчуження чи іпотека – інформація потребує перевірки.

6. Необхідно додатково проаналізувати:
• Наявність/відсутність кримінальних проваджень учасників процесу будівництва;
• Технічні умови на підключення комунікацій;

Інструмент інвестування:

Відповідно до пакету документів, що пропонуються Забудовником до підписання, залучення коштів на будівництво та напряму придбання Об’єкту здійснюється шляхом укладення Попереднього договору купівлі – продажу квартири.
Відповідно до ст. 635 Цивільного кодексу України Попереднім є договір, сторони якого зобов’язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором.
Законом може бути встановлено обмеження щодо строку (терміну), в який має бути укладений основний договір на підставі попереднього договору.
Істотні умови основного договору, що не встановлені попереднім договором, погоджуються у порядку, встановленому сторонами у попередньому договорі, якщо такий порядок не встановлений актами цивільного законодавства.
Така схема продажу нерухомості при зведенні нового об’єкту будівництва прямо не передбачені законодавством (ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність»). Однак вказаний механізм інвестування в житлове будівництво прямо не заборонений законом. Предметом даного договору є обов’язок Сторін укласти в майбутньому Основний договір купівлі – продажу нерухомого майна в чіткій відповідності до усіх умов та положень попереднього договору із зазначенням виду нерухомого майна – квартири, її номера, загальної проектної площі та місцем розташування (поверх, блок тощо).
Попередній договір укладається у формі, встановленій для основного договору, а якщо форма основного договору не встановлена, – у письмовій формі. Оскільки Основний договір купівлі-продажу, відповідно до положень статті 657 Цивільного кодексу України, укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню, то Попередній договір купівлі – продажу нерухомого майна також необхідно посвідчувати нотаріально.
Продавцем Об’єкту нерухомості виступає юридична особа – компанія з управління активами. Відповідно до п.2.2. наданого Продавцем проекту попереднього договору, Сторона-1 (Продавець) гарантує, що на момент укладення Основного договору нерухоме майно є добросовісно ним набуте, нікому раніше не продане, не подароване, не відчужене іншим способом, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передане, під арештом, податковою заставою не перебуває, не має прихованих недоліків, які Сторона-2 (Покупець) не могла побачити при огляді нерухомості.

Основні переваги такого інструменту фінансування:
– Простота даного виду договорів мінімізує кількість договорів, необхідних для здійснення інвестиції – такий договір відразу передбачає орієнтовну вартість нерухомого майна, здійснення забезпечувального платежу, а також інші істотні умови, які в майбутньому продублюються в Основному договорі.
– Нотаріальне посвідчення такого виду договорів – є додатковою гарантією отримання Покупцем придбаної нерухомості
– мінімізується ризик подвійних продажів об’єктів нерухомості.

Основні ризики / недоліки:

– неможливо повернути інвестовані кошти в повному обсязі в разі розірвання договору;
– забудовник має право залучати кошти для будівництва до моменту отримання необхідної дозвільної документації;
– додаткові витрати на нотаріальне посвідчення Договору та інші обов’язкові адміністративні оплати.
– можливість нецільового використання інвестицій.

На що звернути увагу:

– На права Сторін Попереднього договору
Відповідно до ч.3. п.1 наданого Продавцем проекту Попереднього договору, Сторона-1 (Продавець) має право в односторонньому порядку змінити строк будівництва, а також в односторонньому порядку змінити термін прийняття в експлуатацію об’єкта будівництва до 3 місяців і це не буде вважатись порушенням умов цього Договору та буде підставою для продовження строку укладення Основного договору до 3-х місяців.

– На відповідальність Сторін в разі порушення умов попереднього договору
Відповідно до п.8.1. наданого Продавцем проекту Попереднього договору, сторони дійшли згоди, що у випадку неукладення Основного договору за ініціативою та/або з вини Сторони-2 (Покупця) та/або дострокового розірвання цього Договору за ініціативою та/або з вини Сторони-2, Сторона-1 (Продавець) не повертає Стороні-2 та залишає за собою 10% від загальної суми забезпечувального платежу, що підлягає до сплати згідно до умов цього Договору.
Відповідно до п.9.5. цього попереднього Договору, на письмову вимогу Сторони 1 не пізніше укладення Основного договору Сторона-2 зобов’язується укласти з відповідною експлуатуючою організацією, що визначена Стороною-1, договір про забезпечення експлуатації квартири, яким буде визначено порядок постачання до Квартири комунальних послуг, утримання будинку і прибудинкових територій ті ін. Відмова Сторони-2 від пропозиції Сторони-1 про укладення такого Договору про експлуатацію, – є пропозицією Сторони-2 розірвати цей попередній договір.
Відповідно до п.9.6. цього Попереднього Договору, в тому випадку, якщо на моменту укладення Оснвоного договору Сторона-1 не звернеться до Сторони-2 з письмовою пропозицією про укладення Договору про експлуатацію, Сторона-2 зобов’язується після укладення Основного договору протягом 30 календарних днів з дня введення в експлуатацію будинку, де розташована квартира, спільно з іншими власниками квартир прийняти участь у створенні та реєстрації у встановленому порядку ОСББ, спільно з іншими власниками квартир прийнятаи на баланс ОСББ будинок і прибудинкові території з метою здійснення витрат на його утримання та обслуговування.
У випадку порушення даного зобов’язання Сторона-2 сплачує на користь Сторони-1 штраф в розмірі 1 500,00 грн. до моменту фактичного виконання зобов’язання.

– На витрати на нотаріального посвідчення угоди купівлі – продажу та оплату обов’язкових зборів та державного мита.
Відповідно до п.2.3. наданого Продавцем проекту Попереднього договору, Сторона-2 зобов’язується сплатити збір з операцій придбавання нерухомого майна від вартості квартири в порядку та в розмірах, передбачених чинним законодавством України та витрат, пов’язані з нотаріальним оформленням Основного договору, у тому числі плату в розмірі державного мита.

Додаткового аналізу потребує:

– репутація суб’єктів будівництва
– досвід будівництва подібних об’єктів;

ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ ЮРИСТА

До мапи
PLUS на Малоголосківській
Наступна забудова →