ЖК Grand Village

pin с. Сокільники
Статус: Законні Законні

Назва проекту: ЖК Grand Village
Адреса: с. Сокільники
Район: Львівська обл.
Забудовник: ГрандДім

Нерухомість: житлова новобудова 
Клас: комфорт

ЗАМОВНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю “Гал-Девелопмент” (ЄДРПОУ 41340993);
ГЕНПІДРЯДНИК: ПП “”ВІР-Західбуд” (ЄДРПОУ 34814293);

ПРАВО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ:

Вид права: Право власності
Підстава: Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №126095754 від 01.06.2018 р.
Цільове призначення: Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, 12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій Для будівництва та обслуговування комплексу придорожнього сервісу
Кадастровий номер: 4623686400:01:001:0759, 4623686400:01:001:0853

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ:

– Тип вихідних даних: Рішення виконкому Пустомитівської районної державної адміністрації
– Реквізити: 413-32/20 від 02.06.2017 року

ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ НА БУДІВНИЦТВО:

– Вид дозвільного документа: Дозвіл на виконання будівельних робіт
– Реквізити: серії ЛВ № 112182012061 від липня 2018 р.

– Вид дозвільного документа: Дозвіл на виконання будівельних робіт
– Реквізити: серії № ЛВ 112191120641 від квітня 2019 року

– Вид дозвільного документа: Повідомлення про зміну даних в дозволі на будівельні роботи
– Реквізити: серії ЛВ № 122191631945 від червня 2019 р. (З черга)

– Вид дозвільного документа: Повідомлення про зміну даних в дозволі на будівельні роботи
– Реквізити: серії ЛВ № 122191631951 від червня 2019 р. (2 черга)

– Вид дозвільного документа: Повідомлення про зміну даних в дозволі на будівельні роботи
– Реквізити:  серії ЛВ № 122191631956 від червня 2019 р. (1 черга)

– Вид дозвільного документа: Сертифікат 
– Реквізити: серії ІУ № 162201611951. ( 1 черга (1-4 будинки)). 

– Вид дозвільного документа: Сертифікат готовності 
– Реквізити: серії ІУ122210329901 від 13.04.2021 (2 черга)

– Вид дозвільного документа: Сертифікат готовності 
– Реквізити: серії ІУ122210409317 від 21.04.2021 (3 черга)

ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ ЮРИСТА

Інформація отримана з відкритих джерел та/або офіційних повідомлень органів державної влади та місцевого самоврядування.
У разі виявлення неточностей просимо повідомити: https://azuz.org.ua/nasha-adresa/

Інструмент інвестування:

Відповідно до пакету документів, що пропонуються Забудовником до підписання, залучення коштів на будівництво та напряму придбання Об’єкту здійснюється шляхом укладення Попереднього договору купівлі – продажу квартири.
Відповідно до ст. 635 Цивільного кодексу України Попереднім є договір, сторони якого зобов’язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором.
Законом може бути встановлено обмеження щодо строку (терміну), в який має бути укладений основний договір на підставі попереднього договору.
Істотні умови основного договору, що не встановлені попереднім договором, погоджуються у порядку, встановленому сторонами у попередньому договорі, якщо такий порядок не встановлений актами цивільного законодавства.
Така схема продажу нерухомості при зведенні нового об’єкту будівництва прямо не передбачені законодавством (ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність»). Однак вказаний механізм інвестування в житлове будівництво прямо не заборонений законом. Предметом даного договору є обов’язок Сторін укласти в майбутньому Основний договір купівлі – продажу нерухомого майна в чіткій відповідності до усіх умов та положень попереднього договору із зазначенням виду нерухомого майна – квартири, її номера, загальної проектної площі та місцем розташування (поверх, блок тощо).
Попередній договір укладається у формі, встановленій для основного договору, а якщо форма основного договору не встановлена, – у письмовій формі. Оскільки Основний договір купівлі-продажу, відповідно до положень статті 657 Цивільного кодексу України, укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню, то Попередній договір купівлі – продажу нерухомого майна також необхідно посвідчувати нотаріально.
Продавцем Об’єкту нерухомості виступає юридична особа – компанія з управління активами. Відповідно до п.2.2. наданого Продавцем проекту попереднього договору, Сторона-1 (Продавець) гарантує, що на момент укладення Основного договору нерухоме майно є добросовісно ним набуте, нікому раніше не продане, не подароване, не відчужене іншим способом, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передане, під арештом, податковою заставою не перебуває, не має прихованих недоліків, які Сторона-2 (Покупець) не могла побачити при огляді нерухомості.

Основні переваги такого інструменту фінансування:
– Простота даного виду договорів мінімізує кількість договорів, необхідних для здійснення інвестиції – такий договір відразу передбачає орієнтовну вартість нерухомого майна, здійснення забезпечувального платежу, а також інші істотні умови, які в майбутньому продублюються в Основному договорі.
– Нотаріальне посвідчення такого виду договорів – є додатковою гарантією отримання Покупцем придбаної нерухомості
– мінімізується ризик подвійних продажів об’єктів нерухомості.

Основні ризики / недоліки:

– неможливо повернути інвестовані кошти в повному обсязі в разі розірвання договору;
– забудовник має право залучати кошти для будівництва до моменту отримання необхідної дозвільної документації;
– додаткові витрати на нотаріальне посвідчення Договору та інші обов’язкові адміністративні оплати.
– можливість нецільового використання інвестицій.

На що звернути увагу:

– На права Сторін Попереднього договору
Відповідно до ч.3. п.1 наданого Продавцем проекту Попереднього договору, Сторона-1 (Продавець) має право в односторонньому порядку змінити строк будівництва, а також в односторонньому порядку змінити термін прийняття в експлуатацію об’єкта будівництва до 3 місяців і це не буде вважатись порушенням умов цього Договору та буде підставою для продовження строку укладення Основного договору до 3-х місяців.

– На відповідальність Сторін в разі порушення умов попереднього договору
Відповідно до п.8.1. наданого Продавцем проекту Попереднього договору, сторони дійшли згоди, що у випадку неукладення Основного договору за ініціативою та/або з вини Сторони-2 (Покупця) та/або дострокового розірвання цього Договору за ініціативою та/або з вини Сторони-2, Сторона-1 (Продавець) не повертає Стороні-2 та залишає за собою 10% від загальної суми забезпечувального платежу, що підлягає до сплати згідно до умов цього Договору.
Відповідно до п.9.5. цього попереднього Договору, на письмову вимогу Сторони 1 не пізніше укладення Основного договору Сторона-2 зобов’язується укласти з відповідною експлуатуючою організацією, що визначена Стороною-1, договір про забезпечення експлуатації квартири, яким буде визначено порядок постачання до Квартири комунальних послуг, утримання будинку і прибудинкових територій ті ін. Відмова Сторони-2 від пропозиції Сторони-1 про укладення такого Договору про експлуатацію, – є пропозицією Сторони-2 розірвати цей попередній договір.
Відповідно до п.9.6. цього Попереднього Договору, в тому випадку, якщо на моменту укладення Оснвоного договору Сторона-1 не звернеться до Сторони-2 з письмовою пропозицією про укладення Договору про експлуатацію, Сторона-2 зобов’язується після укладення Основного договору протягом 30 календарних днів з дня введення в експлуатацію будинку, де розташована квартира, спільно з іншими власниками квартир прийняти участь у створенні та реєстрації у встановленому порядку ОСББ, спільно з іншими власниками квартир прийнятаи на баланс ОСББ будинок і прибудинкові території з метою здійснення витрат на його утримання та обслуговування.
У випадку порушення даного зобов’язання Сторона-2 сплачує на користь Сторони-1 штраф в розмірі 1 500,00 грн. до моменту фактичного виконання зобов’язання.

– На витрати на нотаріального посвідчення угоди купівлі – продажу та оплату обов’язкових зборів та державного мита.
Відповідно до п.2.3. наданого Продавцем проекту Попереднього договору, Сторона-2 зобов’язується сплатити збір з операцій придбавання нерухомого майна від вартості квартири в порядку та в розмірах, передбачених чинним законодавством України та витрат, пов’язані з нотаріальним оформленням Основного договору, у тому числі плату в розмірі державного мита.

Додаткового аналізу потребує:

– репутація суб’єктів будівництва
– досвід будівництва подібних об’єктів;

ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ ЮРИСТА

Завантаження

Витяг сок-акт

До мапи