ЖБ на Єфремова

pin м. Львів, вул. Єфремова, 26
Статус: Законні Законні

Назва проекту: ЖБ на Єфремова
Адреса: м. Львів, вул. Єфремова, 26
Район: Львівська обл.
Забудовник: ГрандДім

Нерухомість: житлова новобудова 
Клас: бізнес

ПРАВО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ:

– Вид права: Право оренди
Підстава: Договір оренди земельної ділянки № Ф-670
Цільове призначення: Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
– Кадастровий номер: 4610136900:02:002:0023

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ:

– Тип вихідних даних: Наказ
Реквізити: №115 20.08.2015 р. 

ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ НА БУДІВНИЦТВО:

– Вид дозвільного документа: Декларація про початок підготовчих робіт
– Реквізити: ЛВ 030142890669 від жовтня 2014 р.

 Вид дозвільного документа: Дозвіл на будівельні роботи
Реквізити: ЛВ 114162241209 від серпня 2016 р.

 Вид дозвільного документа: Сертифікат
Реквізити: ЛВ 162180531494 від лютого 2018 р.

ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНУИ КОНСУЛЬТАЦІЮ ЮРИСТА

Інформація отримана з відкритих джерел та/або офіційних повідомлень органів державної влади та місцевого самоврядування.
У разі виявлення неточностей просимо повідомити: https://azuz.org.ua/nasha-adresa/

Житловий будинок на Єфремова
м. Львів, вул. Єфремова, 26

Дозвільна документація:

1. Право на виконання будівельних робіт:
• Замовник будівництва – фізична особа.
• Генеральний підрядник – ТзОВ “Галицька будівельна гільдія”.

2. Дозвіл на виконання будівельних робіт № ЛВ 114162241209.
Сертифікат ЛВ 162180531494 від лютого 2018 р.

3. Ліцензія Генпідрядника на будівельні роботи: №АЕ 524702, видана ТзОВ “Галицька будівельна гільдія”, код ЄДРПОУ 37831898, дійсна до 21.10.2019 р.

4. Містобудівні умови та обмеження:
• Затверджені наказом №115 від 20.08.2015 р. містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для реконструкції з розширенням житлового будинку за рахунок надбудови та добудови під багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями комерційного призначення та підземним паркінгом з відтворенням окремих елементів фасаду існуючого будинку на вул. Єфремова, 26.

5. Земельна ділянка:
• Вид права – оренда земельної ділянки;
• Підстава виникнення права – Договір оренди земельної ділянки № Ф-670;
• Кадастровий номер земельної ділянки – 4610136900:02:002:0023;
• Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
• Обмеження в користуванні земельною ділянкою, заборона на відчуження чи іпотека – інформація потребує перевірки.

6. Необхідно додатково проаналізувати:
• Наявність/відсутність кримінальних проваджень учасників процесу будівництва;
• Технічні умови на підключення комунікацій;

Інструмент інвестування:

Відповідно до пакету документів, що пропонуються Забудовником до підписання, залучення коштів на будівництво та напряму придбання Об’єкту здійснюється шляхом укладення Попереднього договору купівлі – продажу квартири.
Відповідно до ст. 635 Цивільного кодексу України Попереднім є договір, сторони якого зобов’язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором.
Законом може бути встановлено обмеження щодо строку (терміну), в який має бути укладений основний договір на підставі попереднього договору.
Істотні умови основного договору, що не встановлені попереднім договором, погоджуються у порядку, встановленому сторонами у попередньому договорі, якщо такий порядок не встановлений актами цивільного законодавства.
Така схема продажу нерухомості при зведенні нового об’єкту будівництва прямо не передбачені законодавством (ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність»). Однак вказаний механізм інвестування в житлове будівництво прямо не заборонений законом. Предметом даного договору є обов’язок Сторін укласти в майбутньому Основний договір купівлі – продажу нерухомого майна в чіткій відповідності до усіх умов та положень попереднього договору із зазначенням виду нерухомого майна – квартири, її номера, загальної проектної площі та місцем розташування (поверх, блок тощо).
Попередній договір укладається у формі, встановленій для основного договору, а якщо форма основного договору не встановлена, – у письмовій формі. Оскільки Основний договір купівлі-продажу, відповідно до положень статті 657 Цивільного кодексу України, укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню, то Попередній договір купівлі – продажу нерухомого майна також необхідно посвідчувати нотаріально.
Продавцем Об’єкту нерухомості виступає юридична особа – компанія з управління активами. Відповідно до п.2.2. наданого Продавцем проекту попереднього договору, Сторона-1 (Продавець) гарантує, що на момент укладення Основного договору нерухоме майно є добросовісно ним набуте, нікому раніше не продане, не подароване, не відчужене іншим способом, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передане, під арештом, податковою заставою не перебуває, не має прихованих недоліків, які Сторона-2 (Покупець) не могла побачити при огляді нерухомості.

Основні переваги такого інструменту фінансування:
– Простота даного виду договорів мінімізує кількість договорів, необхідних для здійснення інвестиції – такий договір відразу передбачає орієнтовну вартість нерухомого майна, здійснення забезпечувального платежу, а також інші істотні умови, які в майбутньому продублюються в Основному договорі.
– Нотаріальне посвідчення такого виду договорів – є додатковою гарантією отримання Покупцем придбаної нерухомості
– мінімізується ризик подвійних продажів об’єктів нерухомості.

Основні ризики / недоліки:

– неможливо повернути інвестовані кошти в повному обсязі в разі розірвання договору;
– забудовник має право залучати кошти для будівництва до моменту отримання необхідної дозвільної документації;
– додаткові витрати на нотаріальне посвідчення Договору та інші обов’язкові адміністративні оплати.
– можливість нецільового використання інвестицій.

На що звернути увагу:

– На права Сторін Попереднього договору
Відповідно до ч.3. п.1 наданого Продавцем проекту Попереднього договору, Сторона-1 (Продавець) має право в односторонньому порядку змінити строк будівництва, а також в односторонньому порядку змінити термін прийняття в експлуатацію об’єкта будівництва до 3 місяців і це не буде вважатись порушенням умов цього Договору та буде підставою для продовження строку укладення Основного договору до 3-х місяців.

– На відповідальність Сторін в разі порушення умов попереднього договору
Відповідно до п.8.1. наданого Продавцем проекту Попереднього договору, сторони дійшли згоди, що у випадку неукладення Основного договору за ініціативою та/або з вини Сторони-2 (Покупця) та/або дострокового розірвання цього Договору за ініціативою та/або з вини Сторони-2, Сторона-1 (Продавець) не повертає Стороні-2 та залишає за собою 10% від загальної суми забезпечувального платежу, що підлягає до сплати згідно до умов цього Договору.
Відповідно до п.9.5. цього попереднього Договору, на письмову вимогу Сторони 1 не пізніше укладення Основного договору Сторона-2 зобов’язується укласти з відповідною експлуатуючою організацією, що визначена Стороною-1, договір про забезпечення експлуатації квартири, яким буде визначено порядок постачання до Квартири комунальних послуг, утримання будинку і прибудинкових територій ті ін. Відмова Сторони-2 від пропозиції Сторони-1 про укладення такого Договору про експлуатацію, – є пропозицією Сторони-2 розірвати цей попередній договір.
Відповідно до п.9.6. цього Попереднього Договору, в тому випадку, якщо на моменту укладення Оснвоного договору Сторона-1 не звернеться до Сторони-2 з письмовою пропозицією про укладення Договору про експлуатацію, Сторона-2 зобов’язується після укладення Основного договору протягом 30 календарних днів з дня введення в експлуатацію будинку, де розташована квартира, спільно з іншими власниками квартир прийняти участь у створенні та реєстрації у встановленому порядку ОСББ, спільно з іншими власниками квартир прийнятаи на баланс ОСББ будинок і прибудинкові території з метою здійснення витрат на його утримання та обслуговування.
У випадку порушення даного зобов’язання Сторона-2 сплачує на користь Сторони-1 штраф в розмірі 1 500,00 грн. до моменту фактичного виконання зобов’язання.

– На витрати на нотаріального посвідчення угоди купівлі – продажу та оплату обов’язкових зборів та державного мита.
Відповідно до п.2.3. наданого Продавцем проекту Попереднього договору, Сторона-2 зобов’язується сплатити збір з операцій придбавання нерухомого майна від вартості квартири в порядку та в розмірах, передбачених чинним законодавством України та витрат, пов’язані з нотаріальним оформленням Основного договору, у тому числі плату в розмірі державного мита.

Додаткового аналізу потребує:

– репутація суб’єктів будівництва
– досвід будівництва подібних об’єктів;

ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ ЮРИСТА

До мапи