Globus Комфорт

pin м. Львів, вул. Демнянська, 3
Статус: Законні Законні

Назва проекту: Globus Комфорт
Адреса: м. Львів, вул. Демнянська, 3
Район: Львівська обл.
Забудовник: GLOBUS

Нерухомість: житлова новобудова 
Клас: комфорт

ЗАМОВНИК: ТзОВ ВБП “Агат”, ТзОВ “СІТІ ГЛОУБ”

ПРАВО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ:

– Вид права: Право оренди
– Підстава: Договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 02.03.2015 за № С-2901
– Цільове призначення: будівництво трисекційного багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом; землі житлової та громадської забудови
Кадастровий номер: 4610136800:08:001:0045

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ:

– Тип вихідних даних: Рішення № 1245 від 23.12.2016 р. 
 Реквізити: https://www8.city-adm.lviv.ua/

ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ НА БУДІВНИЦТВО:

– Вид дозвільного документа: Декларація про початок виконання будівельних робіт
– Реквізити: № ЛВ 0831171110844 від 21.04.2017 р.

– Вид дозвільного документа: Зміна даних у декларації про початок будівельних робіт
– Реквізити: серії ЛВ № 102172441391 від вересня 2017 р.

– Вид дозвільного документа: Зміна даних у декларації про початок будівельних робіт
– Реквізити: серії ЛВ № 102180711547 від березня 2018 р.

Вид дозвільного документа: Cертифікат
– Реквізити: серії ЛВ № 162190992097 від квітня 2019 р.

ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ ЮРИСТА

Інформація отримана з відкритих джерел та/або офіційних повідомлень органів державної влади та місцевого самоврядування.
У разі виявлення неточностей просимо повідомити: https://azuz.org.ua/nasha-adresa/

Житловий комплекс «ГЛОБУС КОМФОРТ»
(м. Львів, вул. Демнянська, 3)

Дозвільна документація:

1. Право на виконання будівельних робіт:
• Замовник будівництва – ТзОВ ВБП “Агат”.
• Генеральний підрядник – уточнюється.

2. Декларація про початок будівельних робіт № ЛВ 0831171110844 від 21.04.2017 р.
• Категорія складності – ІІІ

3. Ліцензія Генпідрядника на будівельні роботи:УТОЧНЮЄТЬСЯ

4. Містобудівні умови та обмеження:
• Затверджені рішенням виконавчого комітету № 1245 від 23.12.2016 р.  містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для будівництва ТзОВ ВБП “Агат” трисекційного багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Демянській, 3.

5. Земельна ділянка:
• Вид права – оренда земельної ділянки;
• Підстава виникнення права – Договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 02.03.2015 за № С-2901;
• Кадастровий номер земельної ділянки – 4610136800:08:001:0045;
• Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
• Обмеження в користуванні земельною ділянкою, заборона на відчуження чи іпотека – інформація потребує перевірки.

6. Необхідно додатково проаналізувати:
• Наявність/відсутність кримінальних проваджень учасників процесу будівництва;
• Технічні умови на підключення комунікацій;

Інструмент інвестування:

Відповідно до пакету документів, що пропонуються Забудовником до підписання, залучення коштів на будівництво та напряму придбання Об’єкту здійснюється шляхом укладення Попереднього договору купівлі – продажу квартири.
Відповідно до ст. 635 Цивільного кодексу України Попереднім є договір, сторони якого зобов’язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором.
Законом може бути встановлено обмеження щодо строку (терміну), в який має бути укладений основний договір на підставі попереднього договору.
Істотні умови основного договору, що не встановлені попереднім договором, погоджуються у порядку, встановленому сторонами у попередньому договорі, якщо такий порядок не встановлений актами цивільного законодавства.
Така схема продажу нерухомості при зведенні нового об’єкту будівництва прямо не передбачені законодавством (ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність»). Однак вказаний механізм інвестування в житлове будівництво прямо не заборонений законом. Предметом даного договору є обов’язок Сторін укласти в майбутньому Основний договір купівлі – продажу нерухомого майна в чіткій відповідності до усіх умов та положень попереднього договору із зазначенням виду нерухомого майна – квартири, її номера, загальної проектної площі та місцем розташування (поверх, блок тощо).
Попередній договір укладається у формі, встановленій для основного договору, а якщо форма основного договору не встановлена, – у письмовій формі. Оскільки Основний договір купівлі-продажу, відповідно до положень статті 657 Цивільного кодексу України, укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню, то Попередній договір купівлі – продажу нерухомого майна також необхідно посвідчувати нотаріально.
Продавцем Об’єкту нерухомості виступає юридична особа – компанія з управління активами, яка діє в інтересах від імені та за рахунок закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду «Магістрат Інвест»
Компанія з управління активами – це юридична особа, яка здійснює професійну діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування (ІСІ) на підставі ліцензії, яку видає Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, і не може поєднувати цю діяльність з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів. Діяльність КУА жорстко регулюється і обмежується законодавством та контролюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Відповідно до ч.6 п.1 наданого Продавцем проекту Попереднього договору, право на укладання попередніх договорів виникає у Продавця на підставі укладеного між Продавцем і ТОВ «ГЛОБУС БУД ПЛЮС» (Замовником будівництва) договору купівлі – продажу майнових прав № 1/Парк від 29.01.2018 року

Основні переваги такого інструменту фінансування:
– Простота даного виду договорів мінімізує кількість договорів, необхідних для здійснення інвестиції – такий договір відразу передбачає орієнтовну вартість нерухомого майна, здійснення забезпечувального платежу, а також інші істотні умови, які в майбутньому продублюються в Основному договорі.
– Нотаріальне посвідчення такого виду договорів – є додатковою гарантією отримання Покупцем придбаної нерухомості
– мінімізується ризик подвійних продажів об’єктів нерухомості.

Основні ризики / недоліки:

– неможливо повернути інвестовані кошти в повному обсязі в разі розірвання договору;
– забудовник має право залучати кошти для будівництва до моменту отримання необхідної дозвільної документації;
– відсутність будь-якого контролю над фінансовими потоками залучених коштів з боку державних органів;
– додаткові витрати на нотаріальне посвідчення Договору та інші обов’язкові адміністративні оплати.
– можливість нецільового використання інвестицій.

На що звернути увагу:

– на відповідальність Сторін у разі невиконання чи неналежного виконання умов Попереднього договору
Відповідно до п.7. наданого Продавцем проекту Попереднього договору, у випадку порушення Стороною-2 (Покупцем) терміну внесення забезпечувального платежу, встановленого Договором, Сторона-2 сплачує Стороні-1 (Продавцю) (на його вимогу) пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення. У випадку якщо прострочення терміну забезпечувального платежу перевищить 30 календарних днів, сторона-2 (додатково до пені) сплачує Стороні-1 (на його вимогу) штраф у розмірі 3% від суми заборгованості. При цьому нарахування пені за кожен день прострочення понад 30 календарних днів не припиняється.
Відповідно до п.8 Попереднього договору, порушення Стороною-2 (Покупцем) графіку сплати забезпечувального платежу на строк більше ніж 30 календарних днів вважається пропозицією Сторони-2 розірвати даний Попередній договір. У випадку настання такого прострочення Сторони-2, така пропозиція буде вважатись прийнятою за умови надання Стороною-1 (Продавцем) Стороні-2 (Покупцю) відповідного письмового повідомлення шляхом вручення його особисто або надсилання поштою на поштову адресу Сторони-2, вказану в Договорі.
Згідно п.10 проекту попереднього договору, у випадку порушення Стороною-1 (Продавцем) терміну повернення грошових коштів, Сторона-1 сплачує Стороні-2 (на його вимогу) пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення. У випадку, якщо прострочення терміну платежу перевищить 30 календарних днів, сторона-1 (додатково до пені) сплачує Стороні-2 (на його вимогу) штраф у розмірі 3% від суми заборгованості.

– на витрати на нотаріальне оформлення Попереднього та Основного договору
Відповідно до п.3. наданого Продавцем проекту Попереднього договору, обов’язок сплати за нотаріальне посвідчення Попереднього договору та Основного договору, а також послуг нотаріуса покладається на Сторону-2 (Покупця)

Додаткового аналізу потребує:

– репутація суб’єктів будівництва
– досвід будівництва подібних об’єктів;

ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ ЮРИСТА

Завантаження

Декларація про початок будівельних робіт

Містобудівні умови та обмеження

До мапи