ЖК Greenville Park Lviv

pinм. Львів, вул. Замарстинівська, 170
Статус:ЗаконніЗаконні

Назва проекту: ЖК Greenville Park Lviv
Адреса: м. Львів, вул. Замарстинівська, 170
Район: Шевченківський
Забудовник: Група компаній Greenville

Нерухомість: житлова новобудова 
Клас: комфорт

ЗАМОВНИК: ПАТ “Львівський інструментальний завод“

ПРАВО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ:

Вид права: Право оренди
Підстава: Договір оренди Ш-4063 2018-03-30 
Цільове призначення: Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
Кадастровий номер: 4610137500:05:002:0107

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ:

– Тип вихідних даних: Рішення
– Реквізити: № 655 від 22.06.2018 р., № 656 від 22.06.2018 р.№ 657 від 22.06.2018 р.№ 658 від 22.06.2018 р.№ 659 від 22.06.2018 р., №890 від 30.09.2016 р.

ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ НА БУДІВНИЦТВО:

– Вид дозвільного документа: Дозвіл на будівельні роботи 
– Реквізити: серії ЛВ №112182401101 від серпня 2018 р.

ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ ЮРИСТА

Інформація отримана з відкритих джерел та/або офіційних повідомлень органів державної влади та місцевого самоврядування.
У разі виявлення неточностей просимо повідомити: https://azuz.org.ua/nasha-adresa/

Інструмент інвестування:

Відповідно до пакету документів, що пропонуються Забудовником до підписання, залучення коштів на будівництво та напряму придбання Об’єкту здійснюється шляхом укладення Попереднього договору.
Відповідно до ст. 635 Цивільного кодексу України Попереднім є договір, сторони якого зобов’язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором.
Законом може бути встановлено обмеження щодо строку (терміну), в який має бути укладений основний договір на підставі попереднього договору.
Істотні умови основного договору, що не встановлені попереднім договором, погоджуються у порядку, встановленому сторонами у попередньому договорі, якщо такий порядок не встановлений актами цивільного законодавства.
Така схема продажу нерухомості при зведенні нового об’єкту будівництва прямо не передбачені законодавством (ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність»). Однак вказаний механізм інвестування в житлове будівництво прямо не заборонений законом. Предметом даного договору є обов’язок Сторін укласти в майбутньому Основний договір купівлі – продажу нерухомого майна в чіткій відповідності до усіх умов та положень попереднього договору із зазначенням виду нерухомого майна – квартири, її номера, загальної проектної площі та місцем розташування (поверх, блок тощо).
Попередній договір укладається у формі, встановленій для основного договору, а якщо форма основного договору не встановлена, – у письмовій формі. Оскільки Основний договір купівлі-продажу, відповідно до положень статті 657 Цивільного кодексу України, укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню, то Попередній договір купівлі – продажу нерухомого майна також необхідно посвідчувати нотаріально.
Продавцем Об’єкту нерухомості виступає юридична особа – компанія з управління активами, яка діє в інтересах від імені та за рахунок пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ГРІНВІЛЬ ХАУС».
Компанія з управління активами – це юридична особа, яка здійснює професійну діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування (ІСІ) на підставі ліцензії, яку видає Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, і не може поєднувати цю діяльність з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів. Діяльність КУА жорстко регулюється і обмежується законодавством та контролюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Відповідно до п.2.2. наданого Продавцем проекту Попереднього договору, Сторона-1 (Продавець) гарантує, що на момент укладення Основного договору нерухоме майно є добросовісно ним набутим, нікому раніше не продано, не подаровано, не відчужене іншим способом, як внесок до статутного капіталу інших юридичних осіб не передане, під арештом, податковою заставою не перебуває, без прихованих недоліків.

Основні переваги такого інструменту фінансування:
– Простота даного виду договорів мінімізує кількість договорів, необхідних для здійснення інвестиції – такий договір відразу передбачає орієнтовну вартість нерухомого майна, здійснення забезпечувального платежу, а також інші істотні умови, які в майбутньому продублюються в Основному договорі.
– Нотаріальне посвідчення такого виду договорів – є додатковою гарантією отримання Покупцем придбаної нерухомості
– мінімізується ризик подвійних продажів об’єктів нерухомості.

Основні ризики / недоліки:

– неможливо повернути інвестовані кошти в повному обсязі в разі розірвання договору;
– забудовник має право залучати кошти для будівництва до моменту отримання необхідної дозвільної документації;
– додаткові витрати на нотаріальне посвідчення Договору та інші обов’язкові адміністративні оплати.

На що звернути увагу:

– на відповідальність Сторін у разі невиконання чи неналежного виконання умов Попереднього договору
Згідно п.7.1. наданого Продавцем проекту Попереднього договору, сторони дійшли згоди про те, що у випадку не укладення Основного договору за ініціативою та/або з вини Сторони-2 (Покупця) та/або дострокового розірвання цього Договору за ініціативою та/або з вини Сторони-2, Сторона-1 (Продавець) не повертає Стороні-2 та залишає за собою 10% від суми забезпечувального платежу що підлягає до сплати згідно умов Договору.
У разі, якщо не укладення Основного договору станеться з вини сторони-1 (Продавця), остання зобов’язана повернути стороні-2 забезпечувальний платіж з урахуванням положень Договору
– на витрати на нотаріальне оформлення Попереднього та Основного договору
Відповідно до п.2.3. Продавцем проекту Попереднього договору, Сторона-2 (покупець) зобов’язується сплатити збір на обов’язкове пенсійне страхування від вартості купівлі – продажу в порядку та в розмірах, передбачених чинним законодавством України, та вартість нотаріальних послуг і держмита, пов’язаних х посвідченням Основного договору

Додаткового аналізу потребує:

– репутація суб’єктів будівництва
– досвід будівництва подібних об’єктів;

ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ ЮРИСТА

ЖК на Червоній
← Попередня забудова
До мапи